Gaver

Sjekk Innsamlingskontrollens Godkjent-liste før du gir!

Godkjent av Innsamlingskontrollen

Barnekreftforeningen har blitt gjort oppmerksom på at det blir drevet telefonsalg, hvor navnet til Barnekreftforeningen blir nevnt. Barnekreftforeningen driver ikke med telefonsalg, og dersom du får en slik telefon, anbefaler vi deg å legge på.

Som giver er det en rekke enkle grep man kan ta for å sikre at din donasjon går til formålet:

1. Spør om innsamlerens navn, hvilken organisasjon han/hun representerer, og hvor vedkommende er ansatt.

2. Spør hvor stor andel av midlene som går til organisasjonens arbeid.

3. Spør om organisasjonen selgeren representerer er godkjent av Innsamlingskontrollen.

4. Gå inn på innsamlingskontrollen.no og søk i Godkjent- eller OBS-listen. Dersom organisasjonen står på OBS må du IKKE GI PENGER!

Del artikkelen på Facebook, Twitter