Gaver

Barnekreftforeningen oppfordrer til stenging av skoler

Mot

Artikkelen er oppdatert.

– Vi oppfordrer også regjeringen til stenging av skoler, slik som i Danmark. Spesielt fordi søsken til barn med alvorlige sykdommer kan ta med seg smitte hjem, sier Trine Nicolaysen, daglig leder i Barnekreftforeningen.

Helsedirektoratet opplyser torsdag morgen at statsministeren og helse- og omsorgsministeren nå sitter i beredskapsutvalget, og viser til en politisk pressekonferanse i ettermiddag.

– Vi kommer til å jobbe med konsekvensene med å stenge skolene. Men akkurat på hvilken måte vi skal gjøre det, er en vurdering, sa statsminister Erna Solberg (H) til TV2 nyhetskanalen.

I en pressekonferanse torsdag 12. mars, klokken 14.00 opplyste statsministeren at alle landets barnehager, skoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter stenges. Videre ble det opplyst om at barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre i samfunnskritiske funksjoner, får et omsorgstilbud i sin barnehage og skole.

– Alle må beskytte seg selv, for å beskytte andre, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen.

Det er basert på FHIs råd til risikogrupper at vi velger å avlyse eller utsette arrangementene våre. Ett av rådene er nemlig å vurdere nødvendighet av deltagelse på større arrangementer.

– Vi har besluttet et føre var-tiltak og avlyser eller utsetter alle våre planlagte arrangementer frem til 1. juni. Dette for å begrense ytterligere spredning, spesielt til en utsatt gruppe som barnekreftpasienter, sier Nicolaysen.

Råd til kreftpasienter

Det er foreløpig ikke grunn til økt uro blant kreftpasienter i Norge. Det er ikke nødvendig å forholde seg annerledes til koronaviruset enn til en sesonginfluensa.

Enkelte kreftpasienter er mer utsatt fordi kreftbehandling gjør immunforsvaret svakere. Ved immunsvikt er det alltid økt risiko for infeksjoner, men at man har immunsvikt betyr ikke at man er spesielt mer utsatt når det kommer til koronaviruset. Det betyr at kun at man har litt økt risiko i forhold til helt friske personer.

Råd for å forebygge smitte av koronaviruset hos personer med risikofaktorer, er de samme som for andre infeksjonssykdommer, som god håndhygiene og unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom.

Personer som tilhører risikogruppene bør ifølge FHI vurdere nødvendighet av utenlandsreiser da smittespredning kan øke i tiden som kommer. Dette gjelder også deltagelse på større arrangementer fordi det er arenaer med mange ukjente.

Hvis du er særlig utsatt, så ta kontakt med behandlende lege for nærmere informasjon.

Kilde: Kreftforeningen

Hva kan vi si til barn om Koronaviruset?

Det er viktig å huske at barn leser avisenes forsider, de er aktive på Internett og de snakker med hverandre om hva de ser og leser. Dramatiske oppslag skaper nysgjerrighet. Vi kan ikke beskytte eller hindre barna å få med seg hva som skjer. 

– Barna trenger voksen ryddehjelp slik at misforståelser kan ryddes bort, og slik at de kan forstå det som skjer. Vårt mål med å forklare barna om Coronavirus er at de skal bli tryggere enn det mye av informasjonen de tar til seg skulle tilsi. Det er urettferdig at barn skal gå rundt å være mye reddere enn oss voksne hvis de ikke trenger å være det, sier Atle Dyregrov og Magne Raundalen, psykospesialister ved Klinikk for krisepsykologi.

Vi anbefaler at du sjekker hva barna har fått med seg, slik at du kan korrigere mulige feiloppfatninger og gi dem en begripelig forklaring som de kan bygge videre på. Gi dem også håp: fortell at nå er det svært mange som jobber for å begrense virus-sykdommen og at mange jobber for å utvikle medisiner som kan helbrede sykdommen.

Det er viktig å vite at selv om mange kan bli syke, så er det bare noen få som dør av de som blir syke. De legene i Norge som arbeider ved Folkehelseinstituttet og som har ansvar for å vokte over helsen i Norge følger godt med. De har planlagt og trent på hva som skal gjøres nå som smitten er kommet til Norge.

Hva kan barn gjøre?

Det er de voksne som har ansvaret for å jobbe med sykdommer. Det er på sykehus at de blir tatt vare på og derfor trenger ikke du å bekymre deg.

De kan gjøre noe som er viktig for å unngå både forkjølelse og influensa og som også er bra for ikke å få viruset. De kan vaske hendene sine etter å ha vært på toalettet og før de spiser, om de er forkjølet kan de hoste eller pusse nesen i papirlommetørkler (inn mot albuen om de ikke har papirlommetørkle fordi sykdommer slik som influensa og forkjølelse, kan smitte via kroppsvæsker.

Kilde: Klinikk for krisepsykologi

Hva gjør du hvis du blir syk?

Dersom du får symptomer som feber, hoste, kortpustethet, og nedsatt allmenntilstand, ta kontakt med egen lege eller legevakt (telefon 116117). Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Kilde: FHI

Del artikkelen på Facebook, Twitter