Gi gave

– Tenk om vi kunne hatt et sted å være en normal familie

Barnekreftforeningens familiesenter

På sykehus er det ikke lagt til rette for familieliv, eller privatliv. Mange barn og ungdommer forteller oss at de savner å ha besøk av søsken, familie og venner. Men det er sjelden plass til disse på sykehuset, og pasienthotell er ikke et godt alternativ for familiene.

Hvert år rammes 200 barn og unge av kreft. Barn med kreft behandles ved ett av de fire regionsykehusene i Norge: Rikshospitalet i Oslo, Haukeland universitetssjukehus i Bergen, Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø eller St.Olavs hospital i Trondheim. For de fleste er dette langt hjemmefra. Her må familien oppholde seg i mange uker eller måneder, ja ofte år. Også i perioder hvor barna orker litt mer, men ikke kan dra hjem fordi reisen er for lang - det blir mye venting inne i et trangt sykerom. Barn og unge med en kreftdiagnose får ofte kjenne ensomhet og isolasjon på kroppen, i tillegg til den tøffe behandlingen.

Leiligheter ikke nok

«Tenk om vi kunne hatt et sted å være en normal familie, et sted der alle vi fem kan være sammen en helg. Lage taco, se på film og kose oss som andre familier», «Jeg trenger et sted å være litt alene, gråte litt, ta en lang deilig dusj og sitte en time i en sofa».

Dette er bare to av et utall tilbakemeldinger som vi i Barnekreftforeningen mottar fra familier med barn under kreftbehandling.

Barnekreftforeningen har i mange år hatt noen få leiligheter i tilknytning til de fire sykehusene som behandler barn som er rammet av kreft. Det er stor pågang på leilighetene, men foreldre, barn og ungdommer etterspør også et tilbud som rommer noe mer enn vegger og tak.

– Det er disse familienes behov som har motivert oss til å starte arbeidet med etablering av familiesentre. Her skal flere familier kunne bo samtidig i separate leiligheter, og de vil motta hjelp og støtte som ikke tilbys på sykehuset. På sikt skal det etableres sentre i nærheten av alle de fire regionssykehusene som behandler barn med kreft, sier daglig leder i Barnekreftforeningen, Trine Nicolaysen.

Og ved hjelp av innsamlede midler og gaver, vil vi nå etablere det første familiesenteret i Oslo. Dette første senteret skal tjene som modell for de øvrige sentrene som etableres fortløpende i årene som kommer.

Inspirasjon fra utlandet

I våre naboland er det etablert familiesentre for barn som er innlagt på sykehus over lang tid. I Danmark har man Trygfondens Familiehus og i Sverige Hjältarnas Hus. Dette er hus i nærheten av sykehuset hvor barn, foreldre og søsken kan oppholde seg mens barnet er til behandling på sykehuset. Et sted hvor det skapes et frirom og et sted å være sammen som familie.

En undersøkelse fra Danmark bekrefter familiehusenes betydning for barn som er syke, søsken og foreldre: de opplever det som et fristed «et hjem hjemmefra».

– I Norge mangler vi dette tilbudet.  Men behovet er like stort, kanskje større på grunn av store geografiske avstander. Dette ønsker vi nå å gjøre noe med, og vi har startet arbeidet med å etablere det første av i alt fire familiesentre for våre medlemmer, sier Nicolaysen.

Et sted å være en normal familie

Barnekreftforeningens familiesentre skal være et supplement til det gode behandlingstilbudet som barn med kreft får på sykehusene. Et sted hvor familien kan være samlet som familie. Familiesenteret skal også gi rom for å trekke seg tilbake og være alene i en rolig og lun atmosfære om man trenger det. Det vil dessuten være overnattingsmuligheter for besteforeldre og venner. 

I familiesenteret vil familiene også møte andre familier som går gjennom det samme som en selv, både voksne og barn, og sentrene vil derfor kunne danne grobunn for et fint og nyttig fellesskap.

I tillegg skal familiesentrene være et sted familiene kan få hjelp med alt det praktiske som oppstår i kjølvannet av en kreftdiagnose, som å finne fram til rett hjelp i systemet, søknader til NAV, informasjon til søsken, skolen osv. Dette vil en egen ansatt Barnekreftkoordinator bistå med.

Barnekreftforeningens familiesenter vil bli et familievennlig, hyggelig og varmt sted der barn og voksne lett finner seg til rette, og kan leve som en normal familie.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Ved å gi en gave, gir du barn og familier rammet av kreft, gylne øyeblikk og hjelp i en sårbar og vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder og kommer nærmere drømmen om at alle barn skal overleve kreft. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit