Gaver

25 millioner kroner til forskning på barnekreft - her er forskerne som fikk midler

Utdeling av forskningsmidler

Forskerne som fikk tildelt midler var takknemlige da Linnea (10) og Syver Olander (7), på vegne av Barnekreftforeningen, delte ut forskningsmidlene som skal hjelpe barn og ungdom med kreft i fremtiden. Tildelingen foregikk på Litteraturhuset i Oslo som en del av barnekreftdagen. Her møtte både forskningsminister Iselin Nybø opp, i tillegg til medlemmer av Barnekreftforeningen, støttespillere og forskere. 

Barnekreftforeningen mottok mange gode søknader i 2019. Vi håper å gi midler til enda flere prosjekter fremover slik at vi kan nå målet om å bekjempe barnekreft. I år fikk disse prosjektene støtte: 

Behandlingsrelatert død i NOPHO ALL- 2008 protokollen
Prosjektleder: Bendik Lund NTNU, Trondheim

Analyse av behandlingsutfall med fokus på intensitet av systemisk kjemoterapi ved Erwing sarkom hos barn og unge voksne
Prosjektleder: Anita Andrejeva HUS, Bergen

Presisjonsmedisin mot barnekreft
Prosjektleder: Maria Winther Gunnes HUS/UIB Bergen

Tidlig tilgang til ny kreftbehandling- Søknad om europeisk godkjenning av Norge som utprøvder for legemiddelstudier blant barn og ungdom med kreft
Prosjektleder: Heidi Glosli   OUS, Oslo

Persontilpasset behandling av kreft hos barn med tilbakefall- INFORM studie
Prosjektleder: Monica Cheng Munthe- Kaas, OUS, Oslo 

Molekylære signaturer i barnekreftsykdommen nevroblastom
Prosjektleder: Lars O. Baumbusch, OUS/ OSLO MET, Oslo 

Immunterapi for barn med aggressiv hjernekreft
Prosjektleder: Einar Osland Vik- Mo, OUS, Oslo 

Etablere strukturert molekylær diagnostikk for barnehjernekreft i Norge
Prosjektleder: Jens Pahnke OUS, Oslo 

Klinisk forskerstilling innen cellulær immunterapi for barn med leukemi og lymfom
Prosjektleder: Jochen Büchner, OUS, Oslo

DNA- skaderesponser- middel til å forbrede behandling av ALL hos barn
Prosjektleder: Heidi Kiil Blomhoff, UIO, Oslo

Ernering hos barn og unge etter stamcelletransplantasjon (NUTRIENT)
Prosjektleder: Christine Henriksen, UIO, Oslo

Overlevelse etter kreft hos barn og ungdom
Prosjektleder: Cecilie Essholt Kiserud, OUS, Oslo

Barnekreftforeniningen har stor tro på at disse forskningsprosjektene vil spille en viktig rolle for barn og ungdom med kreft, i Norge, norden og resten av verden. Prosjektene vil gi ny kunnskap og nytt håp til de som er rammet. 

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Ved å gi en gave, gir du barn og familier rammet av kreft, gylne øyeblikk og hjelp i en sårbar og vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder og kommer nærmere drømmen om at alle barn skal overleve kreft. Tusen takk!

Gi nå