Barnekreftforeningen inviterer til samling på Leangkollen hotell i Asker 18. til 20.oktober for foreldre til barn / ungdom med seneffekter.

Barnekreftforeningen inviterer til en helg for foreldre / foresatte til barn og ungdom med seneffekter etter kreftbehandling. I løpet av helgen vil det bli lagt opptil foredrag /samtalegrupper og aktiviteter.  Oppstart fredag 18.10. med middag kl 1900 og avslutning søndag 20.10.etter frokost.

Denne samlingen skal være en kombinasjon av faglig påfyll og god tid til både spørsmål, erfaringsutveksling og gruppesamtaler i etterkant av foredrag.

Programmet er ikke helt klarlagt enda, men ett foredrag er på plass. Vi har vært så heldige å få med oss Maria Olsson fra Gøteborg. Hun er spesialsykepleier med doktorgrad på ungdom som har hatt kreft. Hun jobber nå ved klinikk for seneffekter for ungdom og voksne etter barnekreft i Gøteborg.

Ressursgruppen for seneffekter i Barnekreftforeningen skal på et studiebesøk til Gøteborg i august og de vil også bidra på samlingen med innlegg og rapport fra ressursgruppens arbeid.

Barnekreftforeningen dekker billigste reisevei og opphold mot en egenandel på kr 1000,- pr forelder / foresatte.
Påmelding og reisebestilling gjør du ved å klikke her

Seneffekter kan være så mangt, alt fra at man sliter litt på skolen, hører litt dårlig, har få venner, til mer omfattende tilstander som hormonsvikt og fatigue. 
Lurer du på om ditt barn har en seneffekt?
Her finner mer informasjon om tema 

Spørsmål kan rettes til fagsjef Britt Ingunn Sævig i Barnekreftforeningen enten på e-post:
bis@barnekreftforeningen.no eller mobil 992 48 615
Du blir registrert ved påmelding. Flere opplysninger blir sendt ut når samlingen nærmer seg.
Påmeldingsfrist: INNEN 1. oktober 2019.

Med vennlig hilsen
Ressursgruppen seneffekter v/
Annette Woldheim Hansen
Leder

 

Last ned invitasjon her

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Gavekonto 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333
Personvern

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
Utviklet av Imaker as