BARNEKREFTFORENINGEN inviterer til FAGSEMINAR OM SENEFFEKTER

24. til 25. Januar (2019) inviterer Barnekreftforeningen til fagseminar om seneffekter på Gardermoen. 

Kurset tar opp utfordringer barn og ungdom, som har vært gjennom kreftbehandling, går gjennom når de kommer tilbake i sin hverdag. 

Barnekreftforeningen ønsker også i år å bidra med kunnskap slik at lærere, barnehagelærere, assistenter, skoleledere, helsesykepleiere, PPT-ansatte, rehabiliteringssteder, NAV ansatte og eventuelt andre som naturlig jobber med barn og ungdom, er bedre forberedte til å møte/tilrettelegge deres hverdag.

Målet med fagseminaret er å:

  • Gjøre deltakerne kjent med noen av utfordringene de vil møte
  • Øke deltakernes forståelse for elevenes og foreldrenes utfordringer
  • Bidra til at pedagoger og andre i samarbeid med foreldre og hjelpeinstanser kan finne gode løsninger for hver enkelt elev.

Av program kan vi nevne ulike foredrag om bl.a.

«Seneffekter hos barn og ungdom»

«Erfaringer fra en overlevende»

«Spesielle utfordringer som påvirker en skolehverdag etter kreftbehandling»

«Utfordringer, rettigheter og lovverk i skolen ved langvarig sykdom» «Informasjonsmodellen – samarbeid sykehusskolen – hjemmeskolen»

Underveis vil det bli lagt vekt på ulike utfordringer ved ulike behandlinger og deltakerne vil bli delt inn i grupper underveis. Det vil bli rettet fokus både mot de av dere som møter barn / ungdom med seneffekter etter hjernesvulst, og de av dere som jobber med barn / ungdom med andre kreftformer og utfordringer.

Det vil bli satt av god tid til både spørsmål, erfaringsutveksling og gruppesamtaler i løpet av disse dagene.

Les mer om seneffekter

Utenom reisekostnader, blir det egenandel på kr 700,- 

Ellers blir alle utgifter ifm overnatting dekket av Barnekreftforeningen.

PÅMELDING INNEN 30. NOVEMBER her

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Gavekonto 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333
Personvern

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
Utviklet av Imaker as