Foto: Andrè Clemetsen

Forskningsprosjektene som får støtte i 2018

Det var en stor dag for Barnekreftforeningen da vi i går, 15. februar, delte ut 25 millioner kroner til forskning på barnekreft. 11 sterke forskningsprosjekter ble tildelt midler. Forskning på barnekreft har lenge vært et underpiroritert område innen kreftforskning i Norge.


For første gang har Barnekreftforeningen kunnet dele ut en så stor sum til forskning.

Her kan du lese hvilke prosjekter som fikk støtte:

Nye strategier i bekjempelse av aggressive nevroblastomer støttet med 2,4 millioner kroner
Prosjektleder: Christer Einvik, Universitetssykehuset i Nord Norge, Trømsø
Medsøker: Trond Flægstad

Musikkterapi brukt for å redusere bivirkninger ved cellegift behandling hos barn støttet med 240 000,-
Prosjektleder: Trond Flægstad, Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø
Medsøker: Marte Lie Noer og Ilan Safi

Nye alternativer for nevroblastombehandling rettet mot inflammatoriske signalveier støttet med 500 000,-
Prosjektleder: Baldur Sveinbjørnsson, Universitetet i Tromsø
Medsøker: Connie Tummler

Faktorer som bidrar til psykisk helse og livskvalitet hos søsken og foreldre som har mistet et barn i kreft
støttet med 2.239 000,-
Prosjektleder: Mary-Elisabeth Bradley Eilertsen, NTNU, Trondheim
Medsøkere: Ulrika Kreicbergs, Toril Rannestad og Trude Reinfjell

Behandlingsrelatert død i NOPHO ALL-2008 protokollen støttet med 1,5 millioner
Prosjektleder: Bendik Lund, NTNU, Trondheim
Medsøkere: Magnus Aasved Hjort og Torstein Baade Rød

Presisjonsmedisin mot barnekreft støttet med 4 millioner
Prosjektleder: Maria Winther Gunnes, Universitetet i Bergen
Medsøker: Randi Hovland, Emmet Mc Cormark og Lars Herfindal

Forskningsprosjekt om mer skånsom strålebehandling av barn med proton støttet med 225 000,-
Prosjektleder: Camilla Hanquist Stokkevåg, Haukeland Universitetssjukehus
Medsøkere: Henriette Magelssen og Ludvig Muren

Identifikasjon av biomarkører ved nefroblastom (Wilms tumor) støttet med 2 millioner
Prosjektleder: Klaus Beiske, Universitetet i Oslo
Medsøker: Gunhild Trøen

Ferdigbehandlet-hva nå?
Hvordan sikre gode overganger fra aktiv behandling til oppfølging hos ungdom med kreft?
Støttet med 2.295 000
Prosjektleder: Hanne Cathrine Lie, Universitetet i Oslo
Medsøkere, Elna Hamilton Larsen, Ellen Ruud, Astrid Klopstad Wahl og Anneli Mellblom

Hvordan kan vi benytte nye forskningsresultater til å gi individualisert behandling til barn med aggressive former for hjernekreft? Støttet med 3,6 millioner
Prosjektleder: Einar Vik-Moe, Rikshospitalet, Universitetssykehuset Oslo

Den Nasjonale barnekreft biobanken støttet med 6 millioner
Prosjektleder: Monica Cheng Munthe-Kaas, Rikshospitalet, Universitetssykehuset Oslo
Medsøkere: Dorota Wojcik, Bendik Lund og Trond Flægstad

 

Les mer om hvem som har fått støtte tidligere her

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Gavekonto 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
Utviklet av Imaker as