Den nye pleiepengeordningen rammer de sykeste

De siste ukene har det vært mye fokus på den nye pleiepengeordningen som trer i kraft den 1. oktober. Den nye loven har fått mange til å engasjere seg i den pågående debatten, og ikke uten grunn. Ordningen vil komme til å få flere konsekvenser for foreldre som har barn opptil 18 år med kreft.

Den nye ordningen har en dagkonto som etter ett år vil redusere foreldres lønn til 66%. Dette gjelder kun når en av foreldene tar ut pleiepenger. Hvis begge foreldrene være tilstede under deler av barnets behandling, telles dagene fra en felles dagkonto på 260 dager som tilhører barnet.  

Umulig å fastslå hvor sykt hvert enkelt barn blir
Det satses alt på at barn og ungdom med kreft skal bli friske for å kunne ha en så lang levealder som mulig. Behandlingen er så intensiv at den i perioder vil kreve at foreldre stiller opp for sine barn for å følge de gjennom den tøffe behandlingen som skal føre til helbredelse. Pasientens immunforsvar er svært utsatt under cellegiftbehandling og det er nærmest umulig å fastslå hvor sykt hvert enkelt barn vil bli under behandlingen.

Den nye loven skaper fortvilelse hos foreldre som har alvorlig syke barn.
For det første er det svært få barn og ungdom med kreft som er ferdigbehandlet innen ett år.
For det andre blir begge foreldre oppfordret av barnets behandlende lege å være sammen med sitt barn når det er i en livstruende situasjon.

Noen foreldre opplever dessverre også at barnet får tilbakefall av sin grunnsykdom, noe som betyr at barnet må gjennomgå ny og mer intensiv behandling, der prognosen som oftest er dårligere enn første gangen.

Dagkontoen må oppheves for foreldre som har barn med kreft
Foreldre som har barn med kreft bør slippe å bekymre seg for familiens økonomi mens barnet er alvorlig sykt.  Omsorgslønn slik den er i dag vil aldri kunne erstatte 100% pleiepenger. Hjelpestønad er ment som en tilleggs kompensasjon for de ekstra utgiftene det medfører å ha et barn med alvorlig og langvarig sykdom. Barnekreftforeningen ønsker at det fortsatt utbetales 100% pleiepenger for å kunne følge det syke barnet gjennom hele sykdomsperioden.

- Det er svært uheldig at vi nå må vente på de reelle konsekvensene for familiene som følge av den nye loven, for at loven skal bli vurdert på nytt. Ordningen vekker store bekymringer hos våre medlemmer som har det vanskelig nok fra før, sier fagsjef, Britt Ingunn Sævig.

Barnekreftforeningen kjemper for de sykeste
-I Barnekreftforeningen skal vi gjøre det vi kan for å fortellehva denne nye loven innebærer for familier med alvorlig syke barn. Barnekreftforeningen skal fortsatt være en sterk, tydelig og seriøs stemme i denne saken, understreker Britt Ingunn Sævig, fagsjef i Barnekreftforeningen.

Barnekreftforeningen håper at en synliggjøring av de reelle konsekvensene vil føre til endringer av den nye loven!

Pleiepenger som det allerede nå er gjort vedtak på, fortsetter med gammel ordning så lenge vedtaket er gjeldene. Nye familier fra 1.oktober starter med en gang med den nye ordningen.

Les vårt innlegg til høring på Stortinget 6.nov 2017

Les mer om pleiepengeordningen her

 

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Gavekonto 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
Utviklet av Imaker as