Foto: Andrè Clemetsen

Den internasjonale barnekreftdagen 15. februar

I år markerer Barnekreftforeningen dagen med å dele ut hele 25 millioner til forskning på barnekreft. 11 sterke forskningsprosjekter fra hele landet vil motta støtte fra Barnekreftforeningen som en del av "Den internasjonale barnekreftdagen" 15. februar.

Tildelingen av forskningsmidler er en viktig milepæl for Barnekreftforeningen. Vi ønsker å være hovedaktør på dette området fordi forskning gir ny kunnskap og nytt håp for pasientgruppene våre.

Barnekreftforeningen har mottatt mange og gode søknader fra et bredt fagmiljø. Søknadene er nå behandlet og evaluert av en ekstern forskningsnemd bestående av både anerkjente barneonkologer og forskere i Norden innenfor dette fagområdet.

Stor markering
Tildelingen vil foregå på Litteraturhuset i Oslo den 15. februar, og forskere og samarbeidspartnere fra hele landet er invitert. Sigurd Sollien er konferansier og Gisle Børge Styve Trio bidrar med underholdning. I tilslutning til tildelingen inviterer Team Rynkeby, Barnekreftforeningens største samarbeidspartner, til en inspirerende markering av dagen med blant annet film og foredrag.

Vi ser frem til den store begivenheten og gleder oss over forskningsprosjektene som gir nytt håp til våre barn.

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Gavekonto 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
Utviklet av Imaker as