Gaver

Landstreff for Barnekreftforeningen 2019

Landstreff 2019

Under årets Landsmøte lørdagen 06. april ble en ambisiøs strategi og handlingsplan vedtatt. Denne vil være  viktig for Barnekreftforeningens arbeid i det kommende året. 

Det nye styret gleder seg til å ta fatt på oppgavene de har fremfor seg, sammen med leder, Gaute Sars-Olsen, i spissen.

Det nye Hovedstyret består nå av følgende personer:  

Hovedstyreleder: Gaute Sars-Olsen
Nestleder: Steffen Kildal
Medlem: Bjørn Olav Søndrol
Medlem: Jannikke Ludt
Medlem: Amanda Jensen Einungbrekke
Vara: Juliana Sarah Mansfield
Vara: Bjørn T. Aasen
Vara:  Marit Westfall Larsen

På søndag fikk tillitsvalgte og medlemmer høre erfaringer fra barnekreftforelever Eva- Mari Andersen, som nå skal ta doktorgrad. Etter dette ble det interessante paralellsesjoner der Yasir Islam holdt et innlegg om god ledelse. Her fikk tillitsvalgte og medlemmer reflektere rundt sine verv i Barnekreftforeningen. ExtraStiftelsen fortalte om prosjektstøtte og søknadsskriving og Ungkreft fortalte om sitt arbeid med ungdommer med kreft. 

Dagen ble avsluttet med foredragsholder og kunstner Hedda Kise. Hun snakket om sin sykdomshistorie som firebarnsmor og hvordan en kan nå sine mål og kjenne lykke - også når livskrisene rammer. 

Vi håper Landstreffet ga ny giv til alle de engasjerte medlemmene som deltok. Vi ser allerede frem til neste års treff. 

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Ved å gi en gave, gir du barn og familier rammet av kreft, gylne øyeblikk og hjelp i en sårbar og vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder og kommer nærmere drømmen om at alle barn skal overleve kreft. Tusen takk!

Gi nå