Landstreff for Barnekreftforeningen 2019

Helgen 5.- 7. april ble Landstreffet og Landsmøtet for 2019 holdt på Hellerudsletta utenfor Oslo. Representanter fra hele landet var samlet for å utveksle erfaringer og få faglig påfyll. Årets Landsmøte ble avholdt på lørdagen, og vi er stolte av å presentere et flott nytt styre som skal lede Barnekreftforeningen videre de neste årene. 

Under årets Landsmøte lørdagen 06. april ble en ambisiøs strategi og handlingsplan vedtatt. Denne vil være  viktig for Barnekreftforeningens arbeid i det kommende året. 

Det nye styret gleder seg til å ta fatt på oppgavene de har fremfor seg, sammen med leder, Gaute Sars-Olsen, i spissen.

Det nye Hovedstyret består nå av følgende personer:  

Hovedstyreleder: Gaute Sars-Olsen
Nestleder: Steffen Kildal
Medlem: Bjørn Olav Søndrol
Medlem: Jannikke Ludt
Medlem: Amanda Jensen Einungbrekke
Vara: Juliana Sarah Mansfield
Vara: Bjørn T. Aasen
Vara:  Marit Westfall Larsen

På søndag fikk tillitsvalgte og medlemmer høre erfaringer fra barnekreftforelever Eva- Mari Andersen, som nå skal ta doktorgrad. Etter dette ble det interessante paralellsesjoner der Yasir Islam holdt et innlegg om god ledelse. Her fikk tillitsvalgte og medlemmer reflektere rundt sine verv i Barnekreftforeningen. ExtraStiftelsen fortalte om prosjektstøtte og søknadsskriving og Ungkreft fortalte om sitt arbeid med ungdommer med kreft. 

Dagen ble avsluttet med foredragsholder og kunstner Hedda Kise. Hun snakket om sin sykdomshistorie som firebarnsmor og hvordan en kan nå sine mål og kjenne lykke - også når livskrisene rammer. 

Vi håper Landstreffet ga ny giv til alle de engasjerte medlemmene som deltok. Vi ser allerede frem til neste års treff. 

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Gavekonto 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333
Personvern

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
Utviklet av Imaker as