Revidert nasjonalbudsjett gir viktig behandlingstilbud for barn med kreft

Regjeringspartiene har kommet til enighet om å bygge protonsentere både i Oslo og Bergen. Tilbudet skal komme hele landet til gode og vil være spesielt viktig for behandlingen av barn med kreft. 

Protonbehandling er en type strålebehandling som er mer presis enn den konvensjonelle behandlingen. Ved at strålingen tilpasses bedre til kreftvevet blir det gitt mindre stråling til det friske omkringliggende vevet. Fordi behandlingen er mer skånsom er den spesielt godt egnet for barn og unge ved at de får mindre senvirkninger, skriver Dagens medisin. 

Jeg er glad for at vi nå kan gå i gang med byggingen av slike sentre i Norge, sier helseminister Bent Høie i Regjeringens pressemelding (15.05.2018)

Senteret i Oslo skal bygges på Radiumhospitalet, mens senteret i Bergen bygges på Haukeland. I regjeringens forslag legges det opp til at sentrene skal stå ferdig i Oslo i 2023 og Bergen i 2024. Det er Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF som har ansvaret for gjennomføringen av prosjektene.

Protonsenterene  et viktig behandlingstilbud som blir etablert i Norge.  Frem til senterene åpner, må barn og ungdom med kreft som trenger protonstrålebehandling til utlandet. Dette er en ekstra belastning for barna og familiene i forhold til å få behandling i Norge. 

Barnekreftforeningen gleder seg over denne nyheten og ser frem til at barn og ungdom med kreft og deres familier får en bekymring mindre under behandlingstiden. 


Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Gavekonto 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333
Personvern

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
Utviklet av Imaker as