Foto: Thomas Nørremark

Team Rynkeby Skoleløpet

Det er ingen tvil om at Team Rynkeby gjør en stor innsats for Barnekreftforeningen. Hvert år sykler en rekke spreke syklister til Paris for å samle inn penger til Barnekreftforeningen. Nå engasjerer Team Rynkeby også barn fra hele Norden. Fredag 7.April løp skoleelever fra Norge, Sverige, Danmark og Finnland til inntekt for barn med alvorlige sykdommer.
Løpet ble organisert av Team Rynkeby Fonden og i Norge var en rekke skoler med for å løpe for barn og ungdom med kreft.

 

Mosjon, samhold og veldedighet

Elevene som deltok i Team Rynkeby Skoleløpet, løp som en del av et av et stort, nordisk fellesskap som på tvers av skoler og landegrenser, for å gjøre en forskjell for barn med alvorlige sykdommer.

Før løpet fikk elevene muligheten til å inngå mikrosponsoravtaler med familie, venner og lokalt næringsliv, som ble oppfordret til å gi et beskjedent beløp per omgang eller kilometer den enkelte elev løper i forbindelse med Team Rynkeby Skoleløpet.  Elevene løp mellom 500 -1000 meter og gjorde en stor innsats for barn og unge med kreft.

Alle pengene som samles inn i Norge vil gå uavkortet til Barnekreftforeningen og  det endelige beløpet presenteres for skolene i mai.

Kan brukes i undervisningen

Team Rynkeby Fonden ønsker at skolene skal kunne bruke sin deltakelse i Team Rynkeby Skoleløpet som grunnlag for et undervisningsløp om alvorlig sykdom hos barn – sykdommer som kan gjøre det vanskelig for barna å delta i fellesskapet på skolen og i verste fall være livstruende.

Derfor har Team Rynkeby Fonden i samarbeid med de lokale samarbeidsorganisasjonene i hvert enkelt land, utviklet et lite undervisningsløp som er målrettet mot ulike alderstrinn, som lærerne fritt kan benytte seg av i undervisningen.

Det er gratis å delta

Rynkeby Foods A/S dekker alle omkostninger i Team Rynkeby Fonden, og derfor er det gratis for skolene å delta på Team Rynkeby Skoleløpet.

Før løpet sørger Team Rynkeby for at skolene mottar fruktdrikk fra Rynkeby, støttearmbånd, brev til foreldre, sponsorskjemaer og diplomer til alle deltakere. I tillegg håndterer Team Rynkeby Fonden alle sponsoravtaler via elektronisk pengeoverføring.

 

Vi takker for en strålende innsats! Sammen skaper vi håp

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Gavekonto 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
Utviklet av Imaker as