Velkommen til samling på Hadeland Hotell 27. – 29-september for foreldre og søsken som har mistet et barn / søsken i kreft.

Barnekreftforeningen inviterer til sorgsamling helgen 27. – 29. september.

Samlingen er for foreldre og søsken i skolealder (grunnskole og videregående skole) som i løpet av de 3 siste årene har mistet et barn /søsken i kreft.

Program for sorgsamlingen blir laget i samarbeid med psykologspesialist Marianne Straume på Senter for krisepsykologi I Bergen.
Helgens program vil være en kombinasjon av undervisning, samtalegrupper, aktiviteter og rekreasjon i samvær med andre i samme situasjon. Målet med helgen er at hele familien skal få et godt grunnlag for å mestre livet videre.

Det veksles mellom samlinger i plenum og samtaler i mindre grupper for foreldrene.
Søsken samles i samtalegrupper som settes sammen etter alder. Søsken har egne samtalegrupper med psykolog og er ellers sammen i aktiviteter som ledes av frivillige. Vi oppfordrer sterkt til å ta med tenåringer. Av erfaring vet vi at ungdom kan være vanskelige å få med seg, men tidligere tilbakemeldinger viser at de har stort utbytte av å delta og få møte andre som har det «akkurat som meg». Foreldre deltar på foredrag rundt ulike tema som:

  • sorgreaksjoner og sorgforløp
  • reaksjonsforskjeller mellom
  • kvinne og mann
  • sorgreaksjoner hos søsken
  • sorgens konsekvenser for
  • foreldrenes omsorgssystem
  • familiesamspill
  • familiers erfaring med nettverksstøtte
  • komplisert sorg
  • når søke hjelp

Se her for å laste ned invitasjon- mer info og påmelding

Påmeldingslink 

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Gavekonto 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333
Personvern

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
Utviklet av Imaker as