Om barnekreftforskning

Ny utlysning til norsk barnekreftforskning

September er den internasjonale barnekreftmåneden, og Barnekreftforeningen lyser nå ut årets forskningsmidler til norsk barnekreftforskning.

Ny utlysning til norsk barnekreftforskning - les hele saken

Jeg fikk diagnosen på en gul Post-it lapp

Kreft hos unge voksne er sjeldent, men enhver ung kreftpasient (YACPs) har en økt risiko for alvorlige fysiske og psykososiale svekkelser under kreftbehandlingen, og ved overlevelse. En ny studie viser hvordan unge kreft-overlevere opplever å få kreftdiagnosen.

Jeg fikk diagnosen på en gul Post-it lapp - les hele saken

Norske barn med leukemi er blant de i verden som oftest overlever sykdommen.

Dette viser en stor internasjonal kartlegging som Kreftregisteret i Norge har bidratt til, og som er publisert i «The Lancet Haematology». Bare i Tyskland, Østerrike og Canada er overlevelsen bedre.

Norske barn med leukemi er blant de i verden som oftest overlever sykdommen. - les hele saken

Nå blir det mer forskning på barnekreft

På den internasjonale Barnekreftdagen 15.februar i år informerte vi om at Barnekreftforeningen skal gi støtte til flere viktige prosjekter med til sammen minst 8 millioner kroner. Etter årets braksuksess med Facebook-aksjonen fikk Barnekreftforeningen inn over 17 millioner kroner. Det gir enda flere midler å søke på i tiden framover.

Nå blir det mer forskning på barnekreft - les hele saken

/share/mime/pdf.gifDette støtter Barnekreftforeningen i 2017
(stotte-til-ulike-prosjekter-2017.pdf, 337kB)

Norsk barnekreftforskning prioriteres ikke

Norsk barneonkologi er både underbemannet og underfinansiert. Et samlet fagmiljø slår nå alarm. Ny utredning, utarbeidet av en gruppe innen norsk barneonkologi, melder at Norge ligger langt etter våre nordiske naboland når det gjelder bidrag til forskning på barnekreft. Mange prosjekter innen kreftforskning konkurrerer om forskningsmidler, og hittil har forskning på barnekreft for det meste tapt kampen om disse midlene. For fortsatt å kunne gi behandling i toppklasse til barn og ungdom med kreft, er aktiv forskning helt nødvendig. Helsemyndighetene må nå ta et krafttak

Norsk barnekreftforskning prioriteres ikke - les hele saken

/share/mime/pdf.gifRapport fra utredningsgruppen
(rapport_barnekreft_web.pdf, 252kB)

Følg med på debatten om barnekreftforskning

I mars i år (2016) lanserte norske barneonkologer en ny utredning om dagens status på Barnekreftforskning.
Forskerne ytret bekymring og fastslår i rapporten at Norsk barneonkologi er både underbemannet og underfinansiert.
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet, sier hun ikke vil øremerke midler ut ifra enkelte diagnosegrupper eller diagnoser.  Følg debatten her

Følg med på debatten om barnekreftforskning - les hele saken
Del:

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Gavekonto 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333
Personvern

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
Utviklet av Imaker as