Forsker på immunterapi for barn med ondartet hjernekreft

Einar Osland Vik-Mo, Seksjonsoverlege, Neurokirurgisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, blir tildelt midler av Barnekreftforeningen på Barnekreftdagen. Linnea Lande, som har hatt kreft, hjelper oss med å dele ut midler.

Barnekreftforeningen støtter prosjektet Immunterapi for barn med aggressiv hjernekreft med 3 050 000 kroner. Prosjektet ledes av Einar Osland Vik-Mo ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Han skal forske på behandling av diffuse ponsgliomer, som er en av de mest alvorlige formene for hjernekreft, og oftest rammer barn under 10 år. I dag er det ingen effektiv behandling for sykdommen.

Ondartet hjernekreft er en svært alvorlig sykdom, og er dessverre ikke så uvanlig hos voksne og barn. Einar O. Vik-Mo forsker på den vanligste og mest aggressive formen for hjernekreft hos voksne, glioblastom. Ved Vilhelm Magnus laboratoriet undersøker han hvilke signaler slike svulster trenger for å vokse og «invadere» inn i den friske hjernen. Kunnskapen de har tilegnet seg ved laboratoriet er benyttet til å forsøke å finne individuelle behandlingsstrategier og immunterapi for pasientene.

– Gjennom finansiering fra Barnekreftforeningen har vi nå kunnet starte å benytte de samme forskningsmetodene på kreft i hjernen hos barn. Kreft hos barn er heldigvis sjeldent, men når det oppstår kan det ofte sitte i hjernen. Slik kreft finnes i mange ulike varianter, og innenfor hver variant er det mange undergrupper. Disse pasientene er derfor svært ulike (heterogene). Selv om noen av disse kreftformene kan helbredes er det andre, slik som diffust hjernesvulstgliom, som har en svært dårlig prognose, forteller Vik-Mo. 

Forskningen Barnekreftforeningen har støttet vil gjøre det mulig å starte opp immunterapi for de barna med den mest alvorlige form for kreft.

– Vi vil først finne ut om det er mulig å produsere en slik immunterapi, og vi vil lære hvordan denne kan gis til disse barna uten å påføre dem bivirkninger. Denne støtten gjør det mulig å gjøre avansert forskning i en situasjon tett på pasientene, og som potensielt kan bedre situasjonen for disse barna.

Barn med noen former for hjernekreft kan overleve og leve normale liv takket være den avanserte behandlingen som blir gitt. Det er likevel ikke til å komme forbi at noen av de barna som overlever kreften kan oppleve alvorlige bivirkninger fra behandlingen. For barn med de aggressive formene for hjernekreft kan symptomene komme svært fort og være en svært stor belastning. Det er da viktig at de tiltak som blir gjort, både av etablert behandling og forskning, ivaretar funksjonen og dagliglivet til barnet så mye som mulig.

– Vi planlegger at dette forskningsprosjektet vil kunne sette opp cellulær immunterapi i løpet av 2019, og at vi i 2020 har behandlet det første barnet med diffust hjernesvulstgliom. Før vi kan si noe om effekt må vi etablere at behandlingen er trygg, og det er dette som er målet med å komme i gang og behandle de første fem pasientene i løpet av 2021.

Prosjektet er en naturlig fortsettelse av en studie som Barnekreftforeningen støttet i 2018.

Tekst: Eirik Moldal Andersen, JCP.


Les om hjernesvulst her.

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Gavekonto 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333
Personvern

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
Utviklet av Imaker as