Barnekreftportalentil toppen

Dette er en side om kreft hos barn og ungdom for helsepersonell, pasienter, pårørende og andre interesserte. Hovedformålet er å sørge for kvalitetssikret informasjon om kreft hos barn og ungdom og å gi rask tilgang til gode nettsteder som har relasjon til temaet. Siden driftes av "Nasjonal Kompetansetjeneste for solide svulster hos barn" ved Oslo Universitetssykehus.

Besøk Barnekreftportalen her

Om NAV

Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene. 
Du må ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å fremsette krav om en ytelse. Søknadsskjemaer finner du på nett eller ved å henvende deg til ditt NAV kontor. 

Det kan ofte være lurt å få en time med en veileder eller saksbehandler som kan hjelpe deg med å fylle ut søknaden dersom det er noe du lurer på. Da er det best å ringe på forhånd for å avtale en tid. Du har alltid rett til å få hjelp dersom du trenger det idet NAV har en veiledningsplikt etter loven. Spør da om hva de trenger av dokumentasjon for å behandle søknaden din raskest mulig.

Les hva NAV sier om overprøving av sykemelding, og hva du kan gjøre om du får avslag fra NAV.

Om NAV - les hele saken

Om pleiepenger

Pleiepenger er penger (ytelse) man kan få fra NAV når man har omsorg for barn under 18 år som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom, skade eller lyte. Dette må føre til at man er borte fra arbeidet. 

Her kan du lese hva du har rett på, hvordan du søker og hvor mye du kan få i støtte.

Om pleiepenger - les hele saken

/share/mime/pdf.gifVedtak om pleiepenger mai 2019
(informasjon-om-endringer-i-pleiepenger-oppdatert-29-05-2019.pdf, 68kB)

Når har jeg rett på grunnstønad, hjelpestønad og omsorgsstønad?

Grunnstønad fra NAV skal dekke ekstrautgifter på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemning eller medfødte misdannelser. Hjelpestønad er en ytelse fra NAV som gis til personer som på grunn av varig sykdom, skade eller lyte, har behov for særskilt tilsyn og pleie. Dersom man har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad. Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner som for eksempel foreldre å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste.

Les hvilke rettigheter du har på de ulike stønadene

Når har jeg rett på grunnstønad, hjelpestønad og omsorgsstønad? - les hele saken

Hvilke rettigheter har jeg på arbeidsplassen når barnet mitt har kreft?

Barns sykdom vil også ha innvirkning på hvor mye man kan være på jobben. Noen ganger blir man selv syk av belastningen, og må ha sykemelding. Egen sykdom gir et spesielt oppsigelsesvern de første 12 månedene.  

Her kan du lese om hva arbeidsmiljøløven sier, permisjonsrettigheter og omsorgspermisjon. 

Hvilke rettigheter har jeg på arbeidsplassen når barnet mitt har kreft? - les hele saken

Hvilke rettigheter gjelder for utdanning og opplæring når barnet er sykt?

Alle barn har rett og plikt til tiårig grunnskole, og all ungdom som har gjennomgått grunnskolen har rett til videregående opplæring. Disse rettighetene og pliktene gjelder også når barnet er sykt.

Her kan du lese om hvem som har ansvaret for barns utdanning, når fylkeskommunen har ansvar, opplæring i institusjon og i hjemmet på grunn av sykdom

Hvilke rettigheter gjelder for utdanning og opplæring når barnet er sykt? - les hele saken

Opplæringspenger og omsorgspenger

Personer som har omsorg for barn med funksjonshemming eller langvarig sykdom kan motta opplæringspenger for å gjennomgå opplæring på godkjent helseinstitusjon eller delta på foreldrekurs. Det er et vilkår at opplæring er nødvendig for at personen skal kunne ta seg barnet.

Omsorgspenger kan gis når barn eller barnepasser er syke.

Les hva som skal til for å motta opplæringspenger eller omsorgspenger,  hvordan du søker, og hvilke rettigheter du har knyttet til dette. 

Opplæringspenger og omsorgspenger - les hele saken

Rettigheter for barn og ungdom under sykehusopphold

Under sykehusoppholdet har barnet en rekke rettigheter, blant annet:

  • At foreldrene får dekket utgifter
  • Å ha en eller begge foreldre hos seg
  • Rett til aktivisering og undervisning

Les mer om hvilke utgifter som kan dekkes ved barns opphold på sykehuset, hvilke rettigheter barnet har til å ha foreldrene hos seg og hvilke rettigheter barnet har til aktivisering og undervisning. 

Rettigheter for barn og ungdom under sykehusopphold - les hele saken

Juridisk bistand fra Advokatfirmaet Lippestad

Har du juridiske spørsmål som er relatert til ditt barns kreftsykdom, tilbyr Barnekreftforeningen 2 timer gratis juridisk bistand innen et vidt spekter rettsområder.
Vi anbefaler at du setter deg inn i saken og leser om dine rettigheter før du tar kontakt på telefon. 
Samarbeidsavtalen med Advokatfirmaet Lippestad AS, gjelder følgende områder:

Juridisk bistand fra Advokatfirmaet Lippestad - les hele saken
Del:

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Gavekonto 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333
Personvern

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
Utviklet av Imaker as