Gaver

Barnekreftforeningen inviterer til fagseminar om seneffekter

Illustrasjon barnekreft

Seneffekter kan oppstå umiddelbart etter kreftbehandlingen, men ofte går det mange år før de kommer til syne. Seneffektene etter kreftbehandling varierer veldig. Det er spesielt strålebehandling, og visse typer cellegift som kan forårsake skader i arvestoffet til friske normalceller og gir økt sykelighet med tiden. En teori er at kreftbehandlingen fremskynder naturlige aldringsprosesser.

Hva slags kreft barna har hatt og hvilken behandling de har fått spiller inn på hvordan seneffektene blir. Enkelte symptomer går igjen hos veldig mange av disse pasientene. Mange blir veldig trøtte eller sliter med konsentrasjonsproblemer og mange sliter litt rent psykososialt siden de har vært mye borte fra skolen.

Fagseminar for pedagoger og helsepersonell

Barnekreftforeningen ønsker også i år å bidra med kunnskap slik at lærere, barnehagelærere, assistenter, skoleledere, helsesykepleiere, kreftkoordinatorer, PPT-ansatte, rehabiliteringssteder, NAV ansatte og eventuelt andre som naturlig jobber med barn og ungdom, er bedre forberedte til å møte og tilrettelegge deres hverdag.

Fagseminaret holdes på Thon Airport Hotell Oslo 23.-24. januar.

Målet med fagseminaret er å:

  • Gjøre deltakerne kjent med noen av utfordringene de vil møte
  • Øke deltakernes forståelse for elevenes og foreldrenes utfordringer
  • Bidra til at pedagoger og andre i samarbeid med foreldre og hjelpeinstanser kan finne gode løsninger for hver enkelt elev.

Underveis vil det bli lagt vekt på ulike utfordringer ved ulike behandlinger og deltakerne vil bli delt inn i grupper underveis. Det vil bli rettet fokus både mot de av dere som møter barn og ungdom med seneffekter etter hjernesvulst, og de av dere som jobber med barn og ungdom med andre kreftformer og utfordringer.

Her kan du lese mer om seneffekter, og her vil du få mer informasjon om fagseminaret. For påmelding kan du følge denne linken.  

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Ved å gi en gave, gir du barn og familier rammet av kreft, gylne øyeblikk og hjelp i en sårbar og vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder og kommer nærmere drømmen om at alle barn skal overleve kreft. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit