Søk om midler

Barnekreftforeningen har flere ordninger som både familier med kreftsyke barn og fagfolk kan søke på. De finnes her og også hos enkelte av våre fylkesforeninger.

Barnekreftforeningen gir reisestøtte til én reise per år for 2 personer i familie eller som er nære pårørende til barn som er innlagt på og under behandling på sykehus langt fra hjemstedet.

Reisestøtte gjelder altså for maksimum 2 personer og tildeles kun når det er besøk til barn som er under behandling, ikke de som er til oppfølging og kontroll.
Søknadsskjema lastes ned, fylles ut og sendes:

Barnekreftforeningen
Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

NB! Husk å legge ved kvitteringer for utført reise. Søknaden må også attesteres av en fagperson på sykehuset eller av leder i den aktuelle fylkesforening.
Retningslinjer og søknadsskjema for reisestøtte kan du laste ned her:

/share/mime/pdf.gifSøknadsskjema for besøkreise
(soknadsskjema-for-besoksreiser_2013.pdf, 398kB)