Søk om midler

Barnekreftforeningen har flere ordninger som både familier med kreftsyke barn og fagfolk kan søke på. De finnes her og også hos enkelte av våre fylkesforeninger.

Barnekreftforeningen gir reisestøtte til én reise per år for 2 personer i familie eller som er nære pårørende til barn som er innlagt på og under behandling på sykehus langt fra hjemstedet.

Reisestøtte gjelder altså for maksimum 2 personer og tildeles kun når det er besøk til barn som er under behandling, ikke de som er til oppfølging og kontroll.
Søknadsskjema lastes ned, fylles ut og sendes:

Barnekreftforeningen
Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

NB! Husk å legge ved kvitteringer for utført reise. Søknaden må også attesteres av en fagperson på sykehuset eller av leder i den aktuelle fylkesforening.
Retningslinjer og søknadsskjema for reisestøtte kan du laste ned her:

/share/mime/pdf.gifSkjema for besøksreiser 2017
(skjema-besoksreiser_2017-.pdf, 601kB)

Barnekreftforeningen ser at det er stort behov for ulik økonomisk støtte til bl.a. deltakelse på kurs / konferanser / seminarer for flere yrkesgrupper.Vi har derfor opprettet to ulike støtteordninger hvor det er mulig å søke om delfinansiering til kongresser, møter, arrangement mm. Søknadene bli vurdert på nasjonal basis opp imot andre aktiviteter som støttes.

Retningslinjer for støtte til fagreiser finner du her

Medlemmer i Young NOPHO kan søke om delfinansiering til deltagelse på møter, samlinger. De som skal holde innlegg / styremedlemmer vil bli prioritert.
Retningslinjer for støtte til Young NOPHO

Skjema finner du her

Det er også mulig å søke om delfinansiering til deltakelse på kurs/seminarer/konferanser. Skjema finner du her

Ta kontakt med vår fagssjef, Britt Ingunn Sævig for spørsmål.

Tel: 99248615
E-post: bis@barnekreftforeningen.no

Del:

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099

Postadre