Gi gave

Årlig rapportering

Dette skal leveres årlig, og siste frist er 15. oktober.

Dette er ikke en slutt-rapport, men løpende rapportering underveis i prosjektperioden.

Årlig rapportering

  • Gjeldende Kontaktinfo
  • Endringer
  • Økonomi
  • Resultater
prosjektleder