Gaver

Om oss

Visjon og misjon

Bekjempe barnekreft og gi familier støtten de trenger.

Samfunnsoppdrag

Barnekreftforeningen skal være en støttepartner og informasjonskilde for familier som rammes av barnekreft slik at de aldri føler seg alene. Samtidig ønsker vi å være den største pådriveren i Norge til å sette fokus på barnekreft i media og samfunnet. Vi skal bidra til forskning og utdanning for å bekjempe barnekreft.

Verdier

Håp - Vi sprer håp til hverandre og omverden
Mot -  Vi har mot til å si ifra på vegne av familiene
Styrke - Vi har styrke til å støtte barna og familiene som er rammet
Glede - Vi skaper glede i hverdagen

Formål og vedtekter

Barnekreftforeningen har som formål å
• støtte barn og ungdom som er rammet av kreft og deres familier
• støtte familier som har mistet barn med kreft
• tilrettelegge forholdene for barn og ungdom som har kreft eller lever med seneffekter
• være en aktiv pådriver og finansiell støttespiller innen kvalitetssikret forskning på kreft og kreftproblematikk hos barn og ungdom
• bedre barn og ungdoms helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud
• drive informasjonsvirksomhet om kreft hos barn/ungdom og om Barnekreftforeningen
• søke positivt samarbeid med andre foreninger der dette er naturlig

Les Barnekreftforeningens vedtekter her

Ansatte

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Ved å gi en gave, gir du barn og familier rammet av kreft, gylne øyeblikk og hjelp i en sårbar og vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder og kommer nærmere drømmen om at alle barn skal overleve kreft. Tusen takk!

Gi nå