Gi gave

Om oss

Barnekreftforeningen er til for å hjelpe barn og ungdommer med kreft og deres familier. Vi er til stede for hele familien, det vil si at både det syke barnet, søsken og foreldre inkluderes. Noen av de syke barna er blitt friske, noen har fått senskader, noen er under behandling, mens andre har vi mistet.

På sykehusene arrangerer våre likepersoner foreldrekvelder med tilbud om samtaler for nye familier. Det kan være godt å ha noen å snakke med som har opplevd det samme hvis barnet ditt får en så alvorlig diagnose som kreft. Vi sørger også for positive opplevelser for de barna som må være innlagt på sykehuset over lange perioder.

Barnekreftforeningen skal være en støttepartner og informasjonskilde for familier som rammes av barnekreft slik at de ikke føler seg alene.  Samtidig ønsker vi å være den største pådriveren i Norge til å sette fokus på barnekreft i media og samfunnet.  Vi skal bidra til forskning og utdanning for å bekjempe barnekreft.

Visjon og misjon

Bekjempe barnekreft og gi familier støtten de trenger.

Samfunnsoppdrag

Barnekreftforeningen skal være en støttepartner og informasjonskilde for familier som rammes av barnekreft slik at de aldri føler seg alene. Samtidig ønsker vi å være den største pådriveren i Norge til å sette fokus på barnekreft i media og samfunnet. Vi skal bidra til forskning og utdanning for å bekjempe barnekreft.

Verdier

Håp - Vi sprer håp til hverandre og omverden
Mot -  Vi har mot til å si ifra på vegne av familiene
Styrke - Vi har styrke til å støtte barna og familiene som er rammet
Glede - Vi skaper glede i hverdagen

Formål og vedtekter

Barnekreftforeningen har som formål å
• støtte barn og ungdom som er rammet av kreft og deres familier
• støtte familier som har mistet barn med kreft
• tilrettelegge forholdene for barn og ungdom som har kreft eller lever med seneffekter
• være en aktiv pådriver og finansiell støttespiller innen kvalitetssikret forskning på kreft og kreftproblematikk hos barn og ungdom
• bedre barn og ungdoms helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud
• drive informasjonsvirksomhet om kreft hos barn/ungdom og om Barnekreftforeningen
• søke positivt samarbeid med andre foreninger der dette er naturlig

Les Barnekreftforeningens vedtekter her

Informasjonsmateriell

Her er en oversikt over Barnekreftforeningens brosjyrer

Har du spørsmål, eller ønsker å snakke med noen av oss?

Ring oss på telefon 919 02 099
Telefontid er hverdager fra 09.00-15.00

Ansatte i administrasjonen

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit