Gi gave

Selv om kreft hos barn og ungdom heldigvis er sjelden, er man desto mer avhengig av både nasjonalt, nordisk og internasjonalt samarbeid for å oppnå kunnskap og kunne vurdere behandlingsresultater.

Vanlige kreftformer hos barn

Det er fire ulike kreftformer som rammer barn hyppigst:

Leukemi

Hjernesvulster

Andre solide svulster

Lymfomer

Dersom du mistenker kreft hos barnet ditt

Det er vanskelig å sette seg inn i den forferdelige situasjonen til foreldre som først får høre at barnet deres har fått kreft. Det å gå å mistenke og kjenne på mistanken og frykten for at barnet ditt skal være rammet av kreft, vil også være fryktelig vondt.

Uten å tenke det verste med én gang, kan det likevel være lurt å skaffe deg kunnskap om hva du skal se etter og sjekke på barnet ditt dersom mistanken kommer. På Helsedirektoratets hjemmesider kan du lese mer om Pakkeforløp for kreft hos barn, der finner du også en del symptomer for de forskjellige krefttypene.

Vanlige symptomer

Alle symptomer som kan indikere kreft kan også forekomme i andre sammenhenger eller ved andre sykdommer og være ganske vanlig. Men om foreldre merker noen symptomer assosiert med kreft, bør det føre til legebesøk for en videre avklaring.

Å forebygge kreft hos barn er stort sett ikke mulig. Ved barnekreft spiller ytre faktorer som miljø en uvesentlig rolle, de har ikke fått lang tid å virke inn på barnet. Det likevel er viktig med beskyttelse mot for mye sol med tanke på senere føflekkreft.

De viktigste symptomer på vanlige barnekreft-former, type behandling og prognoser

Leukemi: Blekhet, hudblødninger (uten forutgående skade), slapphet, tilbakevendende infeksjoner og feber, smerter i kroppen. Leukemi behandles med cellegiftbehandling over et halv til to og et halvt år. 80-85 prosent helbredes.

Hjernesvulster: Stadig tilbakevendende hodepine eller oppkast, spesielt hvis om morgenen. Ustøhet og klønethet spesielt hos små barn. Krampeanfall uten feber. Nervelammelser, plutselig oppstått skjeling, unormal vekst av hodeomkrets hos spedbarn. Isjiassymptomer som utstrålende smerter fra ryggen til bena, som ikke er vanlig hos barn.

Hjernesvulster behandles oftest med operasjon pluss eventuelt cellegift eller strålebehandling. Samlet sett overlever cirka 75 prosent, men det kan er mange forskjellige svulsttyper som har forskjellig prognose.

Andre svulster: Unormale kuler på hals, i armhulene eller i lyskene, eller eventuelt andre steder, spesielt hvis de blir større eller står over lengre tid. Vedvarende slapphet, vekttap. Nattlig kraftig svetting, lammelser, halting, uttalte ryggsmerter. Plutselig oppståtte pusteproblemer som ikke passer med sykdommer barnet har fra før (for eksempel astma). Vedvarende smerter som ikke har forklaring i skader.

Disse svulstene behandles oftest med operasjon og cellegift. I noen tilfeller strålebehandling. Overlevelse er helt avhengig av typen svulst, men oftest mellom 60 og 85-90 prosent overlever. Ved bløtvevssvulster som er den fjerde største gruppen, er overlevelsen rundt 75 prosent.

Lymfomer dreier seg om flere undergrupper. Alle behandles med cellegift, ved noen undertyper gis i tillegg strålebehandling. Overlevelsen er avhengig av typen lymfom, men er stort sett mellom 80 og 95 prosent.

Bivirkninger av kreftbehandling

Alle behandlingsformene mot kreft vil ha mer eller mindre sterke bivirkninger i en kropp som er i utvikling.

Spesielt strålebehandling kan skade det friske vevet i hjernen, skjelettet og det metabolske systemet samt andre organ som ikke er ferdig utviklet hos barnet.

Derimot tåler barn cellegiftbehandling bedre enn voksne. Barn og ungdom kan få større doser enn det voksne kan, og derfor kan man gi større og kraftigere cellegiftbehandling til denne pasientgruppen.

Når kreftpasienten mottar behandling er det vanlig at immunforsvaret svekkes. Det betyr at barnet er utsatt for å få infeksjoner som i perioder fører til at det ikke kan delta i normale aktiviteter som skole, barnehage og fritidsaktiviteter. Under behandlingen blir det hele tiden gjort vurderinger for, og tatt hensyn til at barn som får behandling skal leve med eventuelle konsekvenser av behandlingen i resten av sitt liv.

Når et barn overlever kreft kan det oppstå flere problemer i løpet av livet, ti-tjue år etter eller enda senere, som en konsekvens av sykdommen og behandlingen man har fått. Eksempler på seneffekter som kan oppstå er sekundær kreft, vekstproblemer, infertilitet og kognitive vansker. Barn og ungdom blir fulgt opp med kontroller i flere år etter ferdig behandling og til de er godt over puberteten for å følge opp eventulle seneffekter. Les mer her

Det er dessverre noen av barna som dør som en følge av sin kreftsykdom. Et slikt dødsfall er sjeldent uventet, de fleste av disse barna dør etter lang tid med behandling og gjerne flere tilbakefall. Les mer her om våre tilbud til dem som har mistet sitt barn.

Gi barnet en meningsfull hverdag

Det å behandle et barn med kreft krever mer enn kun det medisinske. Sykepleiere som jobber innen dette feltet, må i tillegg kunne beherske pedagogikk, klare å håndtere en hel familie i krise og kunne behandle og kommunisere med barn og unge i ulike aldre.

I tillegg det at foreldrene alltid er tilstede på̊ sykehuset sammen med barnet sitt, gjør at behandling hos barn og ungdom skiller seg kraftig ut fra behandling til voksne med kreft. Det er viktig å gi barnet en meningsfull hverdag og fokusere på det som fortsatt er friskt hos barnet.

Kilde: Barneonkolog/overlege Bernward Zeller og barneonkolog Marit Hellebostad

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!