Gi gave

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!

Familiemedlem

Familiemedlemskap gjelder for:

Barn og ungdom under 18 år som har eller har hatt kreft.

Familien til barnet. Alle i samme familiemedlemskap må ha samme folkeregistrerte bostedsadresse. Dersom barnet som har eller har hatt kreft, har to familier, kan barnet være tilknyttet begge familiemedlemskapene.

Familier som har mistet sitt barn i kreft.

Familiemedlemmer over 15 år kan inneha verv i Barnekreftforeningens organer. Med familie menes barn og ungdom som har eller har hatt kreft, deres foresatte, steforeldre, søsken, stesøsken og fostersøsken.

Pris: 250 kroner

Personlig medlem

Personlig medlemskap kan tegnes av enkeltpersoner over 15 år som er under behandling, eller har vært behandlet for kreft som barn, deres søsken og av deres foresatte. Disse medlemmene er valgbare på lik linje med medlemmer som har familiemedlemskap.

Medlemskapet har fulle medlemsdemokratiske rettigheter.

Pris: 200 kroner

Støttemedlem

Støttemedlemskap i Barnekreftforeningen kan tegnes av enkeltpersoner over 15 år.

Pris: 250 kroner