Gaver

Råd og rettigheter

Dine rettigheter hos NAV

Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene. Du må ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å fremsette krav om en ytelse. Søknadsskjemaer finner du på nett eller ved å henvende deg til ditt NAV kontor. Her finner du informasjon, tips og råd vedrørende NAV, utarbeidet av Advokatfirmaet Lippestad.

Rett på pleiepenger

Pleiepenger er en ytelse man kan få fra NAV når man har omsorg for barn under 18 år som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom, skade eller lyte. Her kan du lese hva du har rett på, hvordan du søker og hvor mye du kan få i støtte.

Grunnstønad, hjelpestønad og omsorgsstønad

Her får du svar på når du har rett på grunnstønad, hjelpestønad og omsorgsstønad. Siden er utarbeidet av Advokatfirmaet Lippestad. Les oversikten her.

Rett til utdanning

I Norge har vi plikt til grunnskolegang og rett til videregående opplæring. Disse rettighetene og pliktene gjelder også når barnet er sykt. Her kan du lese om hvem som har ansvaret for barns utdanning

Barns sykdom og foreldrenes fravær fra arbeid

Hvilke rettigheter har jeg på arbeidsplassen når barnet mitt har kreft? Barns sykdom vil også ha innvirkning på hvor mye man kan være på jobben. Her kan du lese om hva arbeidsmiljøløven sier, permisjonsrettigheter og omsorgspermisjon. 

Opplæringspenger og omsorgspenger

Personer som har omsorg for barn med funksjonshemming eller langvarig sykdom kan motta opplæringspenger for å gjennomgå opplæring. Omsorgspenger kan gis når barn eller barnepasser er syke. Les om stønadene, hvordan du søker, og rettigheter rundt dette.

Rettigheter for barn og ungdom under sykehusopphold

Under sykehusoppholdet har barnet en rekke rettigheter. Les mer her om hvilke utgifter som kan dekkes ved barns opphold på sykehuset, hvilke rettigheter barnet har til å ha foreldrene hos seg og hvilke rettigheter barnet har til aktivisering og undervisning.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!

Om bedriften
Om kontaktpersonen
Submit