Gi gave

Barnekreft er annerledes enn voksenkreft. Barn får andre kreftformer og annen behandling enn voksne. Det forskes lite på barnekreft sammenlignet med kreft hos voksne, og likevel er barnekreft den største dødsårsaken for barn mellom 1 og 14 år i Norge i dag.

Flere overlever

Tall viser at forskning hjelper. På 1960-tallet var det få som overlevde barnekreft. I dag overlever 4 av 5. På en femårsperiode har overlevelsesraten på barnekreft gått fra 80 til 85 prosent. I dag overlever flere, de som overlever lever lengre, men helsen til de som overlever er ikke alltid bedre. Mange får seneffekter etter behandling, og konsekvensene kan være store på sikt, både fysiologisk og psykologisk. Det er derfor veldig viktig med mer forskning på barnekreft. Les mer her om nyheter om forskning

Gaver til forskning

Mye takket være gaver fra privatpersoner og bedrifter har Barnekreftforeningen hatt mulighet til å gi 50 millioner kroner til forskning på barnekreft bare i løpet av en toårsperiode. I dag er det ingen fast post på statsbudsjettet til forskning på barnekreft. Vi gir oss ikke før vi når målet om 100% overlevelse etter barnekreft. For å få bukt med barnekreft er vi i dag derfor avhengig av engasjerte ildsjeler, både privatpersoner og samarbeidspartnere, som gir penger og av sin tid for å finne en løsning på kreftgåten. Sammen skal vi finne den beste behandlingen! Se her for en oversikt over forskningsprosjekter som Barnekreftforeningen støtter, takket være våre givere.

Hva er barnekreftforskning?

Forskning på barnekreft er et møysommelig arbeid, og forskning løser ikke kreftgåten over natten. Barnekreft er heller ikke én diagnose. Det finnes mange forskjellige typer kreft som rammer barn, og i noen tilfeller svært sjeldne kreftformer som inntreffer i Norge kanskje én gang hvert tiende år. Da er det viktig med internasjonalt samarbeid.

Det forskes på forskjellige diagnoser innen barnekreft, men også på seneffekter av barnekreft.

Kreftforskning er altså at forskere fra rundt omkring i hele verden setter sammen biter til et puslespill. Internasjonalt samarbeid er derfor viktig!

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit