Gi gave

Fylkesforening

Barnekreftbehandlingen i Norge er organisert rundt de fire helseregionene. Barnekreftoreningen har 13 fylkesforeninger, flere leiligheter og hytter, og de samarbeider om å arrangere egne feriesamlinger kalt Ferie med mening, og ulike aktivitetstilbud knyttet til de ulike regionssykehusene.

Fylkesforeningene i Barnekreftforeningen er til for å hjelpe barn og ungdommer med kreft og deres familier. De er basert på frivillighet, og blir drevet av familier til barn som har eller har hatt kreft.

Barnekreftforeningen er til stede for hele familien, det vil si at både det syke barnet, søsken og foreldre inkluderes. Noen av de syke barna er blitt friske, noen har fått senskader, noen er under behandling, mens andre har vi mistet. På noen av sykehusene arrangerer likepersoner foreldrekvelder med tilbud om samtaler for nye familier. Det kan være godt å ha noen å snakke med som har opplevd det samme hvis barnet ditt får en så alvorlig diagnose som kreft.

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!