Gi gave

Takket være bidrag fra bedrifter og næringsliv har vi mulighet til å utlyse flere millioner kroner til forskning på barnekreft årlig. Forskning som redder liv. Forskning som tar oss nærmere målet om en fremtid der ingen barn dør av kreft.

Bli med på laget!

Inngå et samarbeid

Våre samarbeid kan være langvarige avtaler med definerte mål, eller mer prosjektbaserte engasjement over en kortere tidsperiode. Ta kontakt for en uforpliktende prat - så kan vi enkelt kartlegge muligheter for å utvikle spennende, innovative og tilpassede samarbeid.

Våre hovedsamarbeidspartnere er bedrifter som ønsker et langsiktig, strategisk samarbeid med Barnekreftforeningen. Bedrifter som deler våre verdier, kjernevirksomhet og engasjement for saken, og som ønsker å befeste sin posisjon som en samfunnsansvarlig aktør. Fokuset og målet med samarbeidet er gjensidig verdiskapning.

Sammen skaper vi håp om en fremtid der ingen barn dør av kreft.

Gi en enkeltgave

Vi mottar ikke statsstøtte og er dermed avhengig av aktører i næringslivet for å kunne utføre vårt arbeidet. Gjennom å støtte Barnekreftforeningen med en engangsdonasjon er du og din bedrift med på å bekjempe barnekreft.

Sliter du med å komme på hva du skal gi dine ansatte til jul? Hva med å gi de en julegave for fremtiden. Eller kanskje bedriften ønsker å donere årets sommergave til barnekreftsaken, gi en symbolsk gave til en samarbeidspartner eller foredragsholder.

Gi en enkeltgave her.

Start et bedriftsinitiativ

Eksterne og interne initiativ er gode måter bedrifter kan bidra til økt oppmerksomhet rundt barnekreftsaken, så vel som innsamling av midler til forskning og vårt arbeid for barn og unge som rammes av kreft. Det skaper engasjement og fellesfølelse blant de ansatte, som også er med på å spre håp, styrke, mot og glede.

Ta kontakt med oss for innspill og tips til hvordan din bedrift enkelt kan starte et initiativ, en aktivitet eller opprette en innsamling.

-------------------------------------------------------

September er den internasjonale Barnekreftmåneden. Da ønsker vi å sette ekstra fokus på barnekreft og løfter blant annet frem Gullsløyfen - det internasjonale symbolet på barnekreft. Dette er en flott anledning for bedrifter til å starte en innsamling eller andre initiativ. Kanskje dere vil selge gullsløyfen vår, donere en andel av salget på et utvalgt produkt, starte en digital innsamling, eller et annet prosjekt. Mulighetene er mange!

Våre samarbeidspartnere

I samarbeid med næringslivet jobber vi for å samle inn midler til forskning og utdanning for å bekjempe barnekreft. Og å gi de familiene som rammes den støtten de trenger.
Les mer om våre samarbeidspartnere her.

Støtte lokalt

Barnekreftforeningen har 13 fylkesforeninger. Disse drives av frivillige og arrangerer ulike tilbud og samlinger for våre medlemmer. Fylkesforeningene følger også opp og har tett samarbeid med sykehusene. 

Fylkesforeningene er selvstendige, og setter stor pris på pengestøtte eller annen støtte til sine arrangementer. Ønsker du å støtte din lokale forening kan du finne kontaktinformasjon og betalingsinformasjon her: https://www.barnekreftforeningen.no/avdelinger

Samfunnsansvar

Et verdifullt samarbeid for både bedriften og samfunnet

Å assosiere seg med Barnekreftforeningen bidrar til å bygge merkevare og identitet i bedriften, internt og eksternt. Det skaper engasjement, stolthet og entusiasme hos de ansatte, så vel som økt tillit og attraktivitet ovenfor kunder og andre samarbeidspartnere.

Næringslivet er en av de viktigste aktørene for oss i Barnekreftforeningen. Gjennom å støtte vårt arbeid utgjør bedriften en stor forskjell for barn og unge med kreft, og deres familier. Det bidrar til livsviktige midler til forskning på barnekreft, og tar oss nærmere målet om å bekjempe barnekreft.

Bærekraft og Samfunnsengasjement

Barnekreftforeningen skal være en støttepartner og informasjonskilde for familier som rammes av barnekreft slik at de aldri føler seg alene. Samtidig ønsker vi å være den største pådriveren i Norge til å sette fokus på barnekreft i media og samfunnet. Vi skal bidra til forskning og utdanning for å bekjempe barnekreft.

Både ansatte og forbrukere er stadig mer opptatt av næringslivet og bedrifters grad av samfunnsengasjement. Gjennom FNs 17 bærekraftsmål har verden en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og å stoppe klimaendringene innen 2030. I Barnekreftforeningen jobber vi særlig med å nå disse målene gjennom våre tilbud, tiltak og handlingsplan:

Mål 3 - god helse.
"Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder"

Mål 4 - god utdanning.
"Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle"

Mål 17 - samarbeid for å nå målene.
"Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling"

Disse målene er fortsatt ikke innfridd i Norge idag. Gjennom å støtte Barnekreftforeningen bidrar næringslivet til at alle barn går en lysere fremtid i vente. Der rettighetene til god helse og utdanning blir ivaretatt for alle. Samtidig som vi sammen skaper gode og langsiktige samarbeid mellom privat og offentlig sektor, slik at våre barns behov dekkes.

Dette går pengene til!

Bedriftsgave

Ved å gi en gave, gir du barn og familier rammet av kreft, gylne øyeblikk og hjelp i en sårbar og vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder og kommer nærmere målet om at alle barn skal overleve kreft. Tusen takk!

Om gaven
Om bedriften
Om kontaktpersonen
Submit