Gi gave

Terminalstøtte

Terminalstøtte er en ekstra støtteordning til barn som er rammet av kreft og hvor det ikke lenger kan tilbys kurativ behandling. Denne støtten skal komme barnet og dets familie til gode, og kan brukes på hva som helst familien trenger og ønsker seg. Det kan eksempelvis være noe som gir barnet og familien en god opplevelse, noe som gir mer komfort, noe fint å se på eller noe hyggelig å gjøre sammen. Dette er helt opp til barnet og barnets familie.   

Familien kan selv søke om terminalstøtte, eller sykepleier, lege, eller andre rundt familien kan også søke på vegne av familien. Man søker gjennom søknadskjemaet under. Du behøver ikke å gå i detalj om barnets sykdom eller legge ved dokumentasjon.

Du kan søke om terminalstøtte til inntil 6 måneder etter at barnet har gått bort, og du kan søke om terminalstøtte samtidig som du søker om begravelsesstøtte, dersom man ønsker det.


Hver medlemsfamilie kan motta 10 000 kr fra sin fylkesforening.  

Terminal og/eller begravelsesstøtte

Forelder til barnet
Hvem sender søknaden?
Søknaden