Gi gave

Begravelsesstøtte

Offentlig begravelsestøtte

Når et barn dør, har en som oftest krav på offentlig begravelsesstøtte. Offentlig begravelsesstøtte gis av det offentlige, og man søker om Stønad ved gravferd og båretransport www.nav.no.

Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden. Gravferstøtten blir behovsprøvd.  Det kan gis opptil kr. 25 337,- til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil kr. 25 377 til dekning av utgifter til gravferden.

Noen fagforeninger og organisasjoner en er tilknyttet har begravelsesstøtte. Dette må den enkelte undersøke selv.

Begravelsesstøtte fra Barnekreftforeningen

Vi vet at familier som mister et barn, ofte ønsker at begravelsen skal være verdig det barnet som er borte, og at gravstedet skal reflektere kjærligheten en for alltid vil ha til barnet sitt. Vi vet også at begravelse, og det som hører med, fort kan bli veldig dyrt.   

Alle Barnekreftforeningens fylkesforeninger tilbyr lokal begravelsesstøtte, som en ekstra støtte til hva det offentlige kan tilby. Familien eller andre rundt familien kan også søke på vegne av familien. Man kan søke på søknadskjemaet under. Du behøver ikke å gå i detalj omkring dødsfallet, eller legge ved dokumentasjon.

Du kan søke om begravelsesstøtte til inntil 6 måneder etter at barnet har gått bort, og du kan søke om terminalstøtte samtidig som du søker om begravelsesstøtte om dette ikke er gjort tidligere.

Hver medlemsfamilie kan motta inntil 10 000 kr fra sin fylkesforening.  

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Terminal og/eller begravelsesstøtte

Forelder til barnet
Hvem sender søknaden?
Søknaden