Gaver

Reisestøtte

Det kan søkes om midler til økonomisk reisestøtte for medlemsfamilier og det kan søkes gjennom hele året, men det er kun mulig for en familie å søke en gang pr år.

Beløpet blir utbetalt når det foreligger attestert søknadsskjema og kvitteringer for reisekostnader ved søknaden.

Flere opplysninger finnes i søknadsskjema

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!

Familiemedlemskap kr. 250 per år (registrer foresattes navn som hovedmedlem)
Personlig medlemskap kr. 200 per år
Støttemedlemskap kr. 250 per år
Bedriftsmedlem kr. 1 250 per år

Fyll ut skjema nå