Gi gave

Juridisk støtte

Når et barn får kreft, rammes hele familien. Det er en alvorlig sykdom hvor behandlingsperioden kan vare i to og halvt år eller mer. Det er da naturlig at det dukker opp en rekke praktiske spørsmål som en konsekvens av det. 

Et av målene til Barnekreftforeningen er å gi familier den støtten de trenger, slik at de ikke føler seg alene. Barnekreftforeningen ønsker derfor å bistå foreldre i denne prosessen og tilbyr derfor juridisk hjelp som en del av sitt medlemstilbud. 

Advokatfirmaet har flere ganger ryddet opp i forhold med blant annet NAV og forsikringsselskap. I forhold til NAV og utbetaling av ytelser, har de opplevd at selv om klienten har oppgitt riktig informasjon til NAV i søknadsprosessen, har det skjedd feil i utbetalinger. Det er lov å søke på både pleiepenger og arbeidsavklaringspenger, men i og med at det er forskjellige instanser som behandler disse sakene, har det forekommet feil i utbetalinger slik at man må etterbetale. Da er det godt å ty til advokat.  

Vi anbefaler at du setter deg inn i saken og leser om dine rettigheter før du tar kontakt på telefon. 

Medlemstilbudet omfatter:

Gratis råd: Som medlem av Barnekreftforeningen får du inntil 2 timer fri veiledning innen juridiske spørsmål med advokat/advokatfullmektig per år. 

Råd og veiledning: Tilbudet omfatter muntlige råd og veiledning per telefon. Det er også mulig å få muntlig veiledning på et møte ved advokatfirmaets kontorer i Oslo, hvis det er ønskelig. 

Juridisk bistand: Ved behov for juridisk bistand utover 2 timer, tilbys våre medlemmer bistand til en rabattert sats på kr. 1500,- ekskl. mva. 

I særlige tilfeller vil det også være mulig å søke Barnekreftforeningen om utvidet gratis bistand både når det gjelder ytterligere juridisk rådgivning utover 2 timer og eventuelle saker for domstolene.  

Samarbeidsavtalen med Advokatfirmaet Lippestad gjelder følgende områder: 

Juridiske forhold knyttet til NAV og kommune

NAV består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene.  Dette er ytelser etter folketrygdloven, sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven, barnevernloven med mer. Les mer her.

Juridiske forhold knyttet til rett til opplæring

Personer som har omsorg for barn med funksjonshemming eller langvarig sykdom kan motta opplæringspenger for å gjennomgå opplæring på godkjent helseinstitusjon eller delta på foreldrekurs. Les mer her.

Barns sykdom og foreldrenes arbeid

Hvilke rettigheter har jeg på arbeidsplassen når barnet mitt har kreft? 
Barns sykdom vil også ha innvirkning på hvor mye man kan være på jobben. Noen ganger blir man selv syk av belastningen, og må ha sykemelding. Egen sykdom gir et spesielt oppsigelsesvern de første 12 månedene. Les mer her.

Pleiepenger

Pleiepenger er penger (ytelse) man kan få fra NAV når man har omsorg for barn under 18 år som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom, skade eller lyte. Dette må føre til at man er borte fra arbeidet. Trykk her for å lese om hva du har rett på, hvordan du søker og hvor mye du kan få i støtte.

Rettigheter når barn er innlagt på sykehus

Under et sykehusopphold har barnet en rekke rettigheter: At foreldrene får dekket utgifter; Å ha en eller begge foreldre hos seg; Rett til aktivisering og undervisning. 

Trykk her for å lese mer om hvilke utgifter som kan dekkes ved barns opphold på sykehuset, hvilke rettigheter barnet har til å ha foreldrene hos seg og hvilke rettigheter barnet har til aktivisering og undervisning.
 

Vi anbefaler at du setter deg inn i saken og leser om dine rettigheter før du kontakter Advokatfirmaet Lippestad.