Gi gave

Fagutvikling

Støtte til fagpersoner

Barnekreftforeningen deler hvert år ut midler til fagpersoner innen fagfeltet barnekreft. Det kan søkes om delfinansiering til ulike kurs, konferanser, hospitering etc. Søknadsfristen er 1. november hvert år. Søknader som kommer inn etter frist, vil ikke bli behandlet. Se flere opplysninger i søknadsskjema på denne siden.

Fagutvikling

Søker
Hvilket formål?
Kun én fil.
1 GB grense.
Tillatte typer: pdf.
Søknaden
Hvis mulig, spesifiser gjerne hva som er reisekostnader, konferanseavgift, og lignende
Har du søkt fra andre kilder?
Har du mottatt støtte fra Barnekreftforeningen tidligere?
Bekreftelse
Det er mulig å søke Barnekreftforeningen om delfinansisering til ulike konferanser / kurs / hospitering innen området barnekreft.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse / informasjon om reisens formål, hvem er arrangør av konferanse / kurs / seminar, akseptert foredrag, invitert foredragsholder, posterpresentasjon, hospitering etc. Det skal i søknaden oppgis hvilke andre instanser det er søkt midler fra.
 
  • Det kan søkes om reisestøtte til utdanningskurs i NOPHO for barneonkologer.
  • Det gis ikke økonomisk støtte for å betale annen videreutdanning.
  • Diettgodtgjørelse blir ikke utbetalt.

Ansatte ved Universitessykehusene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo skal ikke bruke dette skjema, men ta kontakt med sin nærmeste leder for å avklare støtte fra Barnekreftforeningen.
Jeg bekrefter at støtten, hvis den blir innvilget, vil bli brukt til ovennevnte formål
Søknadsfristen er 1. november kl. 12:.00