Gi gave

Fagutvikling

Støtte til fagpersoner

Barnekreftforeningen deler hvert år ut midler til fagpersoner innen fagfeltet barnekreft. Det kan søkes om delfinansiering til ulike kurs, konferanser, hospitering etc. Søknadsfristen er 1. november hvert år. Søknader som kommer inn etter frist, vil ikke bli behandlet. Se flere opplysninger i søknadsskjema på denne siden.