Gaver

Likeperson

Likepersonstjenesten består av foreldre som har hatt et barn med kreft og ungdom / voksne som selv hadde kreft som barn. Ved hjelp av sine erfaringer kan de gi støtte, lytte til og hjelpe andre i noenlunde samme situasjon. Vi har også likepersoner som har mistet barn et barn. 

Likepersonsarbeidet i Barnekreftforeningen er frivillig og ulønnet og kan foregå mellom enkeltpersoner i et personlig møte, i grupper eller per telefon. 

Likepersontjenesten er lokalisert i Barnekreftforeningens 14 fylkesforeninger, og er blant annet jevnlig tilstede på sykehus rundt om i landet. Hver fylkesforening har en likepersonskoordinator. 

At et barn får kreft er ofte så rystende at det er nærmest umulig for familier og venner og ta det fullt innover seg. En likeperson har selv vært i samme situasjon, og vet hvordan du har det uten at du trenger å forklare. 

Alle går på kurs 

For å sikre høy kvalitet hos Barnekreftforeningens likepersoner er det krav om at de har deltatt på Barnekreftforeningens opplæringskurs. En må være godkjent som likeperson før en kan gå inn i tjenesten. I tillegg følges alle aktive likepersoner opp lokalt, og skal hvert år delta på en oppfølgingshelg med andre likepersoner. 

Målet med likepersontjenesten er at familier får støtte i den vanskelige tiden under og etter behandling.  

Alt som skjer mellom likepersonen og den de snakker med er konfidensielt. Alle likepersoner har underskrevet et taushetsløfte.

Trenger du andre å snakke med?

Det finnes mange man kan kontakte, og her er et forslag til foreninger, organisasjoner og andre som kan tilby hjelp:

Behandlende sykehus

er mest naturlig å kontakte når man har medisinske spørsmål omkring behandlingen.

Fastlegen

Din fastlege skal ha god kompetanse og skal kjenne deg godt. Fastlegen kan også henvise deg videre til andre.

Råd fra fagfolk - Rådgivningstjenesten

Chat og tlf 21 49 49 21, mandag til fredag 9-15. 
E-post radgivning@kreftforeningen.no (svarer innen 78 timer) 
Mer info: https://kreftforeningen.no/vare-tilbud/ 

Rådgivningstjenesten er et tilbud fra Kreftforeningen til deg som har spørsmål knyttet til kreft eller alvorlig sykdom -enten du er pasient, pårørende, likeperson eller fagperson. Her treffer du jurister, sosionomer og spesialsykepleiere. Snakk med Rådgivningstjenesten om kreft, rettigheter og muligheter – de har tid til å lytte. 

•    Hva skjer med følelser og familieliv når noen får kreft? 
•    Hvordan snakker jeg med barna om kreft? 
•    Hva kan de praktiske, økonomiske og juridiske virkningene bli? 
•    Hva skjer etter behandlingen eller hvis den ikke virker? 
•    Hvordan skal jeg gå frem i møte med NAV eller helsevesenet? 
•    Hvordan kan jeg få hjelp til å komme meg tilbake i jobb? 

Ung Kreft

Ung Kreft er ungdomsgruppen i Kreftforeningen. De er en pasient- og likepersonsorganisasjon som jobber for å ivareta unge kreftrammedes interesser - både pasienter og pårørende. Ung Kreft har en godt fungerende besøkstjeneste på de fleste sykehus som behandler ungdom med kreft. Mer info her.

Fransiskushjelpen

tilbyr samtale og besøk. Det er en stiftelse som er tilknyttet den katolske kirke. Den består av tre avdelinger som alle jobber med mål om å være tilstede for mennekser i nød. Tjenestene er åpne for alle uansett livssyn og er gratis. Mer info her

PPT (pedagogisk- psykologisk tjeneste)

PPT er en uavhengig sakkyndig instans som skal bidra til å sikre den enkeltes rett til tilpasset opplæring og spesialundervisning.  
 
PPT er en koordinerende instans som skal sørge for at barn, unge og voksne får et helhetlig og samordnet tilbud fra aktuelle faginstanser. PPT er en veiledende instans som skal bistå enkeltpersoner, familier, barnehager og skoler, når de har behov for hjelp og støtte. Medvirkning fra den det gjelder, foresatte og relevante faginstanser, er sentralt i deres arbeid. 

Helsesykepleier på skolen

Helsesykepleier kjenner ofte barna godt og tilbyr samtale både med elever og med klassen. Hun/han kan også brukes for å informere foreldre og lærere på skolen om situasjonen.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud.
Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk for alle som er med og støtter!

Familiemedlemskap - kr. 250 per år (Registrer foresattes navn som hovedmedlem)
Personlig medlemskap- kr. 200 per år
Støttemedlemskap- kr. 250 per år
Bedriftsmedlem- kr. 1 250 per år

Fyll ut skjema nå