Gi gave

Bidrag fra privatpersoner og organisasjoner, barn og voksne, og i form av organisering, synlighet eller aktivitet, er avgjørende for at TV-aksjonen skal bli en suksess. Når familiehusene kan ønske de første barna og deres familier velkommen, er det takket være innsatsen til tusenvis av frivillige. 

Vil du engasjere deg, er mulighetene mange. Du kan bidra der du bor, og hvor mye tid du vil legge ned, bestemmer du selv.

På forhånd hjertelig takk for innsatsen!

- Barns sykdom rammer hele familien. Takk for at du støtter årets TV-aksjon og bidrar til å skape rom for gode stunder i en vond tid – for alvorlig syke barn og unge, deres søsken og foreldre.

Trine Nicolaysen<br>GeneralsekretærTrine Nicolaysen
Generalsekretær

Hvordan kan du bidra?

Du som privatperson

For at 100.000 bøssebærere skal kunne besøke 2.5 millioner husstander trenger TV-aksjonen rundt 7000 frivillige.

Den enkleste måten du kan engasjere deg i TV-aksjonen på, er å bruke to timer søndag 20. oktober til å gå med bøsse. Det finnes også mange andre måter å bidra på som frivillig.

Les mer om hvordan du kan engasjere deg her!

Fortellerkorps

Har du en personlig tilknytning til barnekreftsaken og ønsker å bidra til TV-aksjonen ved å dele din historie?

Vi trenger engasjerte frivillige som kan reise rundt til skoler, bedrifter, lag og foreninger for å fortelle om Barnekreftforeningen, familiehusene og TV-aksjonen. Mange ønsker å høre mer om TV-aksjonen og årets sak, og disse melder sin interesse til oss. Oppdragene fordeles mellom de frivillige i fortellerkorpset i det aktuelle området.

Du får grundig opplæring i hvordan du best kan presentere årets TV-aksjon. Vi lager en presentasjon (20 min) og appell (3-5 min) og alt materiell du trenger for å berøre og begeistre tilhørerene.

Bli en del av Fortellerkorpset ved å registrere deg her!

Næringsliv

Hvert år er flere tusen bedrifter engasjert i TV-aksjonen. Mulighetene er mange hvis nettopp din bedrift vil bidra til årets gode sak. Her er det kun kreativiteten som setter grenser!

Å engasjere ansatte, kolleger og kunder til å bidra i dugnaden ved å donere et beløp, bære bøsse eller delta i andre aktiviteter er et morsomt avbrekk i arbeidshverdagen, og en fin måte å vise samfunnsansvar på.

Les mer om hvordan din bedrift kan bidra til TV-aksjonen her!

Organisasjoner

TV-aksjonen er en unik mulighet til å samle og mobilisere organisasjoner og foreninger over hele landet for én felles sak. Sammen gir vi livsviktig hjelp til millioner av mennesker!

Det finnes mange måter for en organisasjon å bidra på, eksempelvis ved å gå med bøsser, arrangere dugnad for å samle inn penger, donere overskuddet fra kiosken eller spre informasjon om årets aksjon.

Les mer om hvordan organisasjoner kan bidra til TV-aksjonen her!

Bli med i en tv-aksjonskomité

En TV-aksjonskomité sørger for å engasjere lokalmiljøet i verdens største dugnad. En slik komité har mange flere ulike roller, og er avgjørende for å mobilisere hele Norge søndag 20. oktober!

Komiteenes medlemmer jobber med synlighet og informasjon om årets aksjon i lokalmiljøet for å rekruttere og koordinere bøssebærere, mobilisere næringslivet og engasjere skoler og barnehager.

Les mer om TV-aksjonskomiteenes oppgaver, og registrer deg her!

Skole, barnehage og basar

Lek og lær for en god sak!

Sammen med Salaby (Gyldendal) utarbeider NRK TV-aksjonen hvert år et gratis undervisningsopplegg. I 2024 tilbys for første gang et eget opplegg for barnehager.

Skoler og barnehager kan også engasjere seg i TV-aksjonen gjennom å arrangere løp, basar eller andre aktiviteter.

Les mer om hvordan skoler og barnehager kan engasjere seg i TV-aksjonen her!

Tros- og livssynssamfunn

Hvert år mobiliserer TV-aksjonen på tvers av trosretninger og livssyn. Vi får til store ting i felleskap, og når ulike trossamfunn engasjerer seg i TV-aksjonen får enda flere kunnskap om årets viktige sak.

Tros- og livssynssamfunnene deltar i stor grad gjennom å skape blest og synlighet rundt TV-aksjonens tematikk, men også gjennom innsamling og økonomiske bidrag.

Les mer om hvordan tros- og livssynsamfunn kan engasjere seg i TV-aksjonen her!

NB! Registreringen brukes til kartlegging, og innebærer ingen forpliktelser. Dersom du melder din interesse vil du bli kontaktet av TV-aksjonen lokalt for en uforpliktende prat.


Verdens største dugnad

NRK TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede midler per hode. I 2024 er det 50 år siden den første TV-aksjonen ble avholdt i 1974.

Hvert år jobber 7000 fantastiske frivillige over hele landet med organiseringen av TV-aksjonen i sin kommune. Målet er at 100 000 bøssebærere skal besøke hjem i hele Norge i løpet av to timer én søndag i oktober.


Søndag 20. oktober går vi sammen for små helter.

Her finner du inspirasjon og informasjon om hvordan du kan bidra.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!