Gi gave

Fagutvikling

Støtte til fagpersoner

Barnekreftforeningen deler hvert år ut midler til fagpersoner innen fagfeltet barnekreft. Det kan søkes om delfinansiering til ulike kurs, konferanser, hospitering etc. Søknadsfrister 1. oktober og 1.april hvert år. Søknader som kommer inn etter frist, vil ikke bli behandlet. Se flere opplysninger i søknadsskjema på denne siden.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Ved å gi en gave, gir du barn og familier rammet av kreft, gylne øyeblikk og hjelp i en sårbar og vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder og kommer nærmere drømmen om at alle barn skal overleve kreft. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit