Gi gave

Forskningssøknader

Neste utlysning vil bli publisert på denne siden 1. september 2022.

«Vi er svært glade for at vi også i år kan lyse ut en så betydelig sum med penger til forskning på barnekreft. Å finne den beste behandlingen for hvert enkelt barn, er et stort og møysommelig arbeid»

Daglig leder i Barnekreftforeningen, Trine Nicolaysen.

Vilkår for å søke midler finner du her