Gi gave

Forskningssøknader

Barnekreftforeningens mål er at ingen barn skal dø av kreft. Derfor må vi fortsette å forske på barnekreft. 

Med årets utlysning ønsker vi i tillegg til god grunnforskning å tiltrekke oss forskere som ser på virkninger av kreftbehandlinger – og ikke minst barnets livskvalitet etter behandling. Det kan omhandle seneffekter, ungdom, søsken, sorgarbeid og andre områder som bidrar til at barn og unge, og deres familier opprettholder livskvalitet etter endt behandling.

Vilkår for å søke midler finner du her

Søknadsfristen er 1.november 2023 kl. 12.00.

Søknad om forskningsmidler

For å få tilgang til søknadsskjemaet, må du først logge inn som bruker.

Søknadsfrist 1. november 2023 kl. 12.00