Gi gave

Likepersonstjeneste på telefon

Vi vil forsøke at likepersonen som tar kontakt med deg bor i samme område som deg.
Vi ønsker å legge til rette for at likepersonen som tar kontakt med deg i størst mulig grad har lik erfaring som deg.