Gi gave

Trollbu

Trollbu er en velutstyrt hytte. Den er over tre plan og inneholder;
hall
vaskerom
leke/mediarom
7 soverom med plass til 18 personer (hhv 2, 3 og 4 mannsrom)
5 bad
2 stuer
et stort kjøkken
samt uteområde med peis og sitteplasser.

Hytta inneholder alt av utstyr, deriblant dyner, puter, barne/reiseseng, kjøkkenutstyr og noe husholdningsartikler. Det er kort avstand til sentrum, alpinbakkene og det store aktivitetstilbudet på Geilo.

Vi gjør oppmerksom på at det er gjort funn av skjeggkre på hytten, og at leietakere er obs på dette.

Utleieregler og kriterier

1. a) Familier med barn som har eller har hatt kreft, og som er medlem av Barnekreftforeningen, kan søke. Barnet må maks være fylt 18 år i søkeråret.

b) Søknad på Trollbu må fylles ut for hver uke/periode på søknadsskjema som må være hyttekomiteen i hende innen søknadsfristens utløp.

2. Har man fått tildelt hytte i høysesongen som er i perioden fra 2. januar til 1. mai, må man vente i 5 år før man igjen kan være med i trekningen på disse perioder. Trollbu leies i utgangspunktet ikke ut i julen og påsken, samt i uke 8 og 40. I disse periodene leies Trollbu ut kommersielt, for å finansiere rimelig utleie til Barnekreftforeningens medlemmer resten av året.

Alle øvrige uker i året har medlemmer av Barnekreftforeningen prioritet ved leie av Trollbu.

3. I forbindelse med trekninger kan man få tildelt kun 1 uke pr. sesong. 

4. Søknad om hel uke prioriteres fremfor søknad om weekend.

5. Leie av hytta er begrenset til én uke av gangen.

6. Søkes hytte i samme periode av flere medlemsfamilier, skal tildeling skje ved loddtrekning som foretas av minst 2 medlemmer av hyttekomiteen. Melding om tildeling av hytte gis umiddelbart etter trekning.

7. Søknadsfrister:

15.mars for juli, august og september.
15.juni for oktober, november og desember.
15.september for januar, februar og mars.
15.desember for april, mai og juni.

8. Hvis den tildelte leieperioden ikke kan benyttes, grunnet sykdom eller annet frafall, må det straks meldes fra til hyttekomiteen. Dersom hytta blir stående tom, må den som har fått tildelt hytta, betale leien i sin helhet. For ikke å bli fakturert, må legeattest fremlegges.

9. Inn- og utreisetidspunkt for hytta er inn på mandag kl 15:00 og ut på søndag kl 17:00 for ukeleien og torsdag kl. 15:00 til søndag kl. 17:00 for helgeleie.

10. Ukeleien er satt til kr 9 000,- pr. uke, men kr 11 000,- i høysesong (desember - februar).

Helgeleien er satt til kr 5000,-.

Leien må betales senest 4 uker før leieperiode. Kvittering for leie medbringes på leietidspunktet.

For å se periodene, se pkt. 2a.

11. Midtukeleie: Kr. 5000,- for medlemmer i Barnekreftforeningen. Dette gjelder i tidsrommet mandag fra kl 15:00 til torsdager kl 11:00.

12. Overdragelse av tildelt leieperiode til andre er ikke tillatt.

13. Leieren er til enhver tid ansvarlig og erstatningspliktig for skade(r) forvoldt på hytta eller på utstyr og inventar i hytta.

Etter endt leieforhold skal leier fylle ut sjekkliste som sendes Barnekreftforeningen, Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo – [email protected]

14. a) Ved grovt mislighold og/eller oppførsel til sjenanse for omgivelsene, kan man fratas retten til å leie hytter i Barnekreftforeningens navn for en periode på 2 år.

b) Ved grovt mislighold og/eller oppførsel til sjenanse for omgivelsene gjentatte ganger, fratas retten til å leie hytter i Barnekreftforeningen for all fremtid.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Søknad om opphold på Trollbu

Dette er et medlemstilbud.
Logg inn på Min Side for søknadsskjema.

Min Side