Gi gave

Støtteordninger

Våre støtteordninger

Reisestøtte

Besøksreise er et tilbud for familier der pasienten som er under behandling må oppholde seg på sykehuset i en lang periode. Les mer og søk her.

Juridisk støtte

Alle medlemmer av Barnekreftforeningen får opptil to timers gratis juridisk rådgiving fra Advokatfirmaet Lippestad. Les mer om vår juridiske støttetilbud gjennom Lippestad her.

Terminalstøtte

Terminalstøtte er en støtteordning til barn som er rammet av kreft og hvor det ikke lenger kan tilbys kurativ behandling. Denne støtten skal komme barnet og dens familie til gode, og kan brukes på hva som helst familien trenger og ønsker seg.
Les mer og søk her.

Begravelsestøtte

Vi vet at familier som mister et barn ofte ønsker at begravelsen skal være verdig det barnet som er borte. Gravstedet skal reflektere kjærligheten en for alltid vil ha til barnet sitt. Vi vet også at begravelse, og det som hører med, fort kan bli veldig dyrt.  Alle Barnekreftforeningens fylkesforeninger tilbyr lokal begravelsesstøtte, som en ekstra støtte til hva det offentlige kan tilby.
Les mer og søk her.

Offentlige støtteordninger

Når du må følge barnet ditt på sykehus over lengre perioder, har du krav på pleiepenger. Det offentlige har også andre økonomiske støtteordninger, som du kan lese mer om her.

Eksterne støtteordninger

Super selma - lysglimt

Hos Støtteforeningen for kreftrammede, Super Selma, kan du sende inn søknad om et lysglimt. De behandler søknader fortløpende, og søknadsprosessen er enkelt. Pårørende, helsepersonell og pasienter kan søke om et lysglimt når som helst.
Les mer og søk her.

Økonomisk støtte fra Kreftforeningen

Kreftforeningen gir økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende som har økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling. Det kan være bidrag for å lette den økonomisk vanskelige situasjonen, hjelp i en overgangssituasjon (økte utgifter og/eller inntektstap), utgifter som ikke dekkes av det offentlige og rehabilitering eller rekreasjon/velferdstiltak for hele familien.
Les mer og søk her.  

Andre legater man kan søke støtte fra:

Torill Duus Minnefond

For familier i Hordaland med barn under fem år, der mor eller far er alvorlig kreftsyk. Kan søkes én gang. Søknadsfrist 10. november. Spørsmål kan rettes til Kreftforeningen distriktskontor Bergen, på telefon 21 49 49 21.

Last ned søknadsskjema

Ester og Hans Mentzoni's stiftelse

Støtte til kreftsyke barn bosatt i Nordland, eller deres familier også bosatt i Nordland. Midlene som tildeles er ment å være en direkte oppmuntring og hjelp for det kreftsyke barnet. Tiltak som kommer barnet og dets nære familie til gode - slik som: Tilskudd til ferie, besøksreiser for søsken, tilskudd til kjøp av hjelpemidler o.a. som ikke dekkes på annen måte.

Kontaktperson er Finn Willumsen, telefon 95 89 33 63 eller Barneavdelingen på sykehuset.

Terese Heggs Minnefond

For kreftsyk ungdom i alderen 18–25 år i Helseregion Vest. Søknadsfrist 10. november. Spørsmål kan rettes til Kreftforeningen distriktskontor Bergen, på telefon 21 49 49 21.

Last ned søknadsskjema

Dine rettigheter

En oversikt over noen av rettighetene du har når du har et barn med kreft. Les mer her

Del artikkelen på Facebook, Twitter