Gi gave

Forskningstildeling 2019

På grunn av den lave insidensen har forskningen på Ewing sarkom vært begrenset, og mange kliniske og molekylære funn har vist seg vanskelig å validere. Haukeland Universitetssykehus, i samarbeid med Sarkomsenteret, Barneklinikken og Avdeling for patologi, har i de siste 20 årene systematisk samlet inn vevsprøver fra pasienter i en biobank. Dette utgjør en unik mulighet å gjennomføre en retrospektiv populasjonsbasert studie som inkluderer alle vestlandspasienter.

Støtten på kroner 300 000 går til å utforme en søknad der prosjektets mål er:

  1. Vurdere om unge voksne med Ewing sarkom har dårligere behandlingsresultater enn pasienter i andre aldersgrupper.
  2. Evaluere sammenheng mellom kumulativ dose av cytostatika og overlevelse.
  3. Evaluere sammenheng med kumulativ dose av radioterapi og overlevelse.
  4. Å analysere biomarkører AXL, DDRs og uPARAP i biopsimateriell som kan identifisere pasienter med spesielt aggressiv sykdom og være veiledende for valg av målrettet behandling.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit