Gi gave

Barnekreftforeningen deler ut over 19 millioner til forskning

Den internasjonale barnekreftdagen

1. september 2019 lyste Barnekreftforeningen ut forskningsmidler på hele 35 millioner kroner. Det kom inn 18 søknader med en total søknadssum på 41 410 309. Fem forskningsprosjekter, frikjøp av én lege til klinisk forskning og åtte studiesykepleiere fikk midler fra forskningsnemden, som bevilget totalt 19 millioner kroner.

– Barnekreftforeningen ønsker å være en aktiv pådriver til mer forskning på barnekreft i Norge. Vi har på få år blitt en betydelig bidragsyter inn mot det norske fagmiljøet som forsker på barnekreft  

Daglig leder i Barnekreftforeningen Trine Nicolaysen

Barnekreftforeningen bidrar til forskning på relevante, barneonkologiske forskningsprosjekter hvor resultatene forventes å komme barn og ungdom med kreft i Norge til gode. At flere prosjekter ikke fikk tildelinger i år kommer av at noen av de ikke oppfyller disse kravene, men først og fremst er det fordi forskningsmiljøet i Norge foreløpig er lite.

– Vi er svært glade for å kunne gi en så betydelig sum med penger til forskning. Men vi ønsker å dele ut mer. Forskning på barnekreft er et underprioritert område innen kreftforskning. Barnekreftforeningen ønsker derfor å oppfordre forskningsmiljøene til å forske mer på barnekreft. Vi står klar med pengesekken, men vi skulle ønske vi hadde flere prosjekter å finansiere, sier Nicolaysen.

De som i år oppfylte kravene, var:

  • Heidi Kiil Blomhoff, Universitetet i Oslo 450 000 kroner til prosjektet «DNA-skaderesponser - middel til å forbedre behandling av ALL hos barn»
  • Ellen Ruud, Oslo Universitetssykehus 3 500 000 kroner til prosjektet «ALL-STAR: helseutfordringer etter ALL hos barn».
  • Dorota Malgorzata Wojcik Helse-Bergen, Haukeland Universitetssykehus 1 300 000 kroner til prosjektet «Orale og dentale senskader etter barnekreft»
  • Ole Morten Seternes, UiT Norges Arktiske Universitet 2 445 000 kroner til prosjektet «Nye muligheter for behandlingsresistent leukemi?»
  • Jochen Büchner, Oslo universitetssykehus 3 000 000 kroner til prosjektet «Gen-modifiserte T-celler for behandling av T-ALL»

Økt fokus på studiesykepleiere

Norges deltakelse i internasjonale studier krever dedikert personale for gjennomføring, dokumentasjon og registrering. Kravene blir stadig strengere, og uten studiesykepleiere er ikke norsk deltakelse i de internasjonale studiene mulig. Derfor er norske barn med kreft helt avhengig av et godt fungerende korps med studiesykepleiere.

– Det var enighet i forskningsnemnden om at studiesykepleiere er helt nødvendige for å bygge infrastruktur og for at forskningsprosjekter skal kunne gjennomføres. Midlene fra Barnekreftforeningen bidrar således til at gruppen blir profesjonalisert og styrket, sier fagsjef i Barnekreftforeningen Britt Ingunn Wee Sævig.

I tillegg til å dele ut over 8 millioner til stillinger for studiesykepleiere fikk hver av de fire universitetssykehusene tildelt 50 000 kroner som en engangssum til driftsmidler som skal knyttes oppimot stillingene.

Markering av Den internasjonale barnekreftdagen

Tildelingen av forskningsmidler tar plass på Litteraturhuset i Oslo kl. 12.30 lørdag 15. februar. Støttespillere, medlemmer og ikke minst forskerne som skal ta imot midler, vil delta på begivenheten.

– Tildelingen er en viktig del av barnekreftdagen. Vi synes det er viktig at de som gir, ser at pengene kommer frem. I tillegg får forskerne se og møte engasjementet fra medlemmer og støttespillere. Det tror vi gir dem en ekstra giv i forskningen, sier Nicolaysen.

Stor lysmarkering over hele landet

Den symbolske delen av dagen starter litt senere på dagen. På Slottsplassen i Oslo og i flere fylker rundt om i landet, skal Barnekreftforeningens fylkesforeninger og Barnekreftforeningen sentralt sette frem lyslykter og markere dagen for å vise sin omtanke og gi håp til familiene som er rammet. Utenfor Slottsplassen i Oslo kommer blant annet ordfører Marianne Borgen og Sølvguttene skal synge for å sette stemning på seremonien. Skoler og barnehager over hele landet skal være med å markere med å tenne lyslykter i dagene rundt barnekreftdagen.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit