Gi gave

Barnekreftforeningen 40 år!

Bursdagsjente - BKF 40 år

Vi skal gi mer støtte til hele familien

For de familiene som rammes av barnekreft, snus livet opp ned på et øyeblikk. I løpet av få timer er barnet i gang med en tøff og krevende behandling, det kommer som et sjokk som knuser et mamma- og pappahjerte fullstendig. Alt mot og all styrke mobiliseres – og all oppmerksomhet rettes mot det kreftsyke barnet.

Tilbudet til disse familiene er selve kjernen i vår virksomhet, bestående av et omfattende program som skal hjelpe familier i krise. I dag møtes disse familiene av en likeperson som kan bistå med støtte i kaoset når sjokkbeskjeden snur livet på hodet. Under behandling kan både foreldre og søsken være med på trivselstiltak som f.eks. «Ferie med mening» – et ferieopphold sammen med andre familier i samme situasjon. Noen få foreldre vil også oppleve smerten ved å miste sitt barn, og for disse familiene tilbyr vi sorgsamlinger.

Når usikkerheten er som størst, skal Barnekreftforeningen være der. I tiden fremover vil vi sette alt inn på å styrke støttetilbudet vårt ytterligere. Det gjelder også i digitale flater. Med et kreftsykt barn i familien, er informasjonsbehovet stort. Samtidig er det lett å gå seg bort i nettets uendelige publiseringer. Vi vil satse ytterligere på digital kommunikasjon i årene som kommer – dette for å tilgjengeliggjøre kvalitetssikret informasjon til våre medlemmer.

Vi skal skape et sted der ventetid blir familietid

Barnekreft rammer hele familien. Og behandling av barnekreft kan gå over mange år. For komme seg gjennom den tøffe perioden er det viktig at familien kan leve så normalt som mulig – og at søsken inkluderes og kan være i nærheten av sin syke søster eller bror, mamma og pappa. Derfor har vi som mål at Barnekreftforeningens familiesentre skal etableres i løpet av de neste årene.

I familiesentrene vil det bli rom for etterlengtet privatliv. Her vil vi at søsken skal trives og treffe andre i samme situasjon, se TV og gjøre lekser sammen. Det skal bli et sted å treffe våre likepersoner som deler villig og vennlig av sine erfaringer. Og ikke minst, et fristed for kreftbehandling og alt ubehaget barnet må igjennom på sykehuset. Et sted hvor hele familien kan senke skuldrene og være sammen.

Vi skal sikre forskning på barnekreft i Norge

Vi kan støtte og hjelpe familier som er rammet av barnekreft, men til syvende og sist er det bare forskerne som kan løse selve kreftgåten. Barnekreftforeningen har støttet norsk forskning med 142 millioner kroner de siste seks årene, og med vår støtte har det vokst fram et spennende forskningsmiljø rundt barnekreft i Norge. Dette viktige arbeidet vil vi videreføre i årene som kommer.

Vi vil sørge for at det ikke bare forskes på medisinsk behandling, men at det også forskes på ettervirkningene a behandlingen. Mer enn 70 prosent av barna som gjennomgår kreftbehandling, vil måtte leve med seneffekter etter behandlingen. Vårt mål med forskningen er at flere barn skal overleve og kunne leve et godt langt liv.

Det er med ydmykhet og stolthet at vi nå tar med oss stafettpinnen enda et tiår inn i fremtiden. Vi gratulerer alle som har vært med på reisen i disse 40 årene, og ønsker lykke til med dugnaden fremover!

Her er noe tanker om årene som kommer av daglig leder, Trine Nicolaysen:

Del artikkelen på Facebook, Twitter