Gi gave

Overlegepermisjon på den amerikanske vestkysten

Children’s Hospital of Los Angeles

Fra januar til mars 2019 var overlege ved Haukeland Universitetssykehus Maria Winther Gunnes på overlegepermisjon og klinisk observasjon ved Children’s Hospital of Los Angeles (CHLA). Sykehuset er rangert som det beste sykehuset for barn i California.

Overlegepermisjon eller utdanningspermisjon som det også heter er en mulighet til faglig oppdatering, fordypning og utvikling, som overleger opparbeider seg etter hvert år i klinisk arbeide. Den skal brukes til faglig oppdatering, men det er opp til legen å bestemme hvordan dette skal skje.

Til daglig er Maria overlege ved Haukeland Universitetssykehus. Hun har også en rekke nasjonale verv, blant annet er hun nasjonal lymfom-koordinator. Lymfomer utgår fra lymfesystemet som omfatter lymfekjertler, thymus, beinmargen og milten. Årlig får rundt ti barn i Norge lymfom. Vi skiller mellom to hovedtyper: Hodgkins lymfom og Non-Hodgkins lymfom, hvor den siste typen er vanligst hos barn.

Maria Winther Gunnes på overlegepermisjon og klinisk observasjon ved Children’s Hospital of Los Angeles (CHLA)

Behandler årlig rundt 300 barnekreftpasienter

Children's Hospital Los Angeles har et stort barneonkologisk senter som årlig behandler rundt 300 nye tilfeller av kreft hos barn og unge fra 0-21 år. Den kliniske driften er organisert ved at man har fire hovedgrupper av leger og annet personell som behandler ulike kreftdiagnoser: Leukemi og lymfom, solide svulster (en gruppe for hjernesvulst og en gruppe for solide svulster utenfor sentralnervesystemet) og benmargstransplantasjon/CAR-T. I tillegg var det et team som behandlet godartede blodsykdommer.

CAR-T, som er en helt ny behandling, går ut på å ta ut en del av de hvite blodcellene, såkalte T-celler, fra pasienten, gjøre dem i stand til å kunne angripe, og ta knekken på kreftcellene i kroppen, for så å sette dem inn i pasienten igjen.

Children's Hospital Los Angeles har et stort barneonkologisk senter som årlig behandler rundt 300 nye tilfeller av kreft hos barn og unge

– Under min hospiteringstid fikk jeg følge de ulike behandlingsteamene. Jeg var tre uker ved seksjon for leukemi og lymfom, tre uker ved solide svulster, tre uker ved hematologi og tre uker med benmargstransplantasjon og CAR-T. Under utplasseringen ved de ulike gruppene deltok jeg i visittgang, var på poliklinikk og var tilstede på ukentlige tverrfaglige møter.

Maria kan fortelle at oppholdet var svært lærerikt, på flere områder. Og som et resultat av dette fikk hun sett et stort volum av pasienter med vanlige og mindre vanlige kreftformer.

– Det var et stort senter med mange leger. Rundt 55 overleger, 10-12 fellows (leger i subspesialisering i barneonkologi) og til enhver tid 4-5 leger i rotasjon som ledd i generell pediatri spesialisering. Det tok dermed noe tid før jeg fikk oversikten over hverdagene og strukturen, slik at jeg etterhvert kunne tilpasse mine dager til hvilket behov og læringsmål jeg hadde.

Støtten fra Barnekreftforeningen var helt avgjørende for at jeg kunne gjennomføre denne overlegepermisjonen

Maria Winther Gunnes

Med så mange kollegaer fikk Maria opparbeidet seg en kontaktkrets med erfarne leger i USA, som hun allerede kan fortelle at hun har hatt nytte av i pasientdiskusjoner hjemme i etterkant.

– Jeg knyttet også endel kontakter til eventuelle fremtidige forskningssamarbeid. Jeg håper å kunne vedlikeholde kontakten med kolleger ved CHLA, og ønsker også gjerne å kunne dra dit igjen for å hospitere ved senere overlegepermisjoner. Støtten fra Barnekreftforeningen var helt avgjørende for at jeg kunne gjennomføre denne permisjonen.

Verdifull læring

På sykehuset har de en bjelle, som barna ringer i for å signalisere at de er ferdig med behandlingen

CHLA et stort senter for CAR-T behandling (Chimeric Antigen Receptor T cells), en behandling som foreløpig utføres i liten skala i Norge og Norden, og i Norge kun ved Oslo Universitetssykehus. Ved CHLA har de en til to CAR-T infusjoner i uken, og to til fem stamcelletransplantasjoner i uken. Til sammenligning transplanteres kun 20-30 norske barn hvert år på landsbasis.

Selv om disse transplantasjonene foregår ved Oslo Universitetssykehus, får «hjemsykehuset» barna raskt tilbake og må håndtere mange komplikasjoner etter benmargstransplantasjon, derfor er det svært nyttig å opparbeide seg erfaring rundt dette.

– Jeg fikk på kort tid sett et stort volum av pasienter som skulle bli benmargstransplantert og fulgt med på ulike komplikasjoner som oppstod, som er verdifull læring å ta med tilbake til Bergen.

Del artikkelen på Facebook, Twitter