Gi gave

Forskningstildeling 2019

I dag overlever over 90 prosent av barna som får akutt lymfatisk leukemi. Behandlingen består av å gi forskjellige cellegifter over lang tid. Det er hele tiden en balansegang mellom å gi nok cellegift for å drepe kreftcellene, og samtidig unngå for store bivirkninger.

Død som følge av behandlingen utgjør over halvparten av alle dødsfallene ved ALL. De vanligste årsakene til behandlingsrelatert død er infeksjoner, koagulasjonsforstyrrelser og behandlingsindusert organskader. Et viktig tiltak for å nå målet om 100 prosent overlevelse, er derfor å identifisere de pasientene som er disponert for alvorlige behandlingsrelaterte bivirkninger og død.

Det er sannsynlig at pasientenes genetiske bakgrunn og individuell genetisk variasjon (polymorfisme) innvirker på grad av bivirkninger, og hvordan for eksempel immunforsvaret reagerer ved infeksjoner. Prosjektet ønsker å undersøke i hvilken grad pasientens genetiske bakgrunn påvirker alvorlige bivirkninger og spesielt behandlingsrelatert død, og samtidig se på andre behandlingsrelaterte faktorer som kan spille en rolle.

Den genetiske bakgrunnen kan måles ved såkalt SNP-analyser (genomvid assosiasjonsstudie, GWAS). SNP er en form for genetisk variasjon i DNA. Ved å sammenligne SNP-profiler fra pasienter som har dødd under behandlingen mot SNP-profiler fra pasienter som har overlevd, ønsker vi å se om det er spesielle profiler som gjør at enkelte pasienter er mer utsatt for død enn andre.

Hvis hypotesen stemmer, kan man i framtiden undersøke SNP-profilen til pasientene og gi de pasientene som er disponert for farlige bivirkninger, er mer tilpasset behandling som reduserer risikoen for alvorlige bivirkninger og død.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit