Gi gave

Forskningstildeling 2021

Moderne fremskritt innen molekylær-genetisk teknologi gir håp om at basalmedisinsk forskning på biologisk materiale vil kunne bidra til bedret behandling og oppfølgning av disse pasientene. Med den Norske Barnekreft Biobanken ønsker vi på best mulig måte å (1) samle og organisere biologisk material fra barnekreftpasienter, (2) sikre gjenbruk av materiale og data generert fra biologiske prøver, og derved unngå sammenfallende bruk av dyrebart materiale, (3) redusere «samtykketretthet» hos pasienter og foreldre, (4) sørge for god forvaltning av materialet, og (5) tilrettelegge for bedret samarbeid mellom forskningsgrupper innen barnekreft.

Videre er vår ambisjon at en slik nasjonal organisering av biologisk materiale fra barnekreftpasienter vil fortsette å stimulere til økt nasjonal og internasjonal forskning på barnekreft, med hovedformål å bedre diagnostikk, behandling og oppfølgning av disse pasientene.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit