Gi gave

Forskningstildeling 2021

Dessverre finnes det fortsatt grupper av kreft hos barn som kjennetegnes av kort overlevelse, uventede tilbakefall og/eller livslange bivirkninger.

Mikrobiomet (bakterier, sopp, og andre mikrober) i tarmen spiller en viktig rolle i helse og sykdom. Både genetiske og miljømessige faktorer bidrar til dannelse av kreft, og det er sterke bevis for en mikrobiell innflytelse på kreftens molekylære patologi. For eksempel har mangelfull immunutvikling blitt foreslått å fremme akutt lymfatisk leukemi hos barn (ALL). Faktorer som hindrer mikrobiomets modning i barndommen (for eksempel keisersnitt) øker risikoen for ALL, mens faktorer som støtter tarmmikrobiomet og immunfunksjoner (for eksempel amming) er vist å være beskyttende.

Kostholdsmedierte endringer i tarmmikrobiomet kan også bidra til kreftutvikling. Høyt forbruk av rødt og bearbeidet kjøtt øker bakterier som produserer genotoksiske molekyler som induserer DNA-skade i tarmepitelet. Motsatt vil fiberrik mat indusere større andel bakterier som produserer metabolitter med beskyttende effekt mot kreft.

For voksne pasienter har forbedret kreftoverlevelse vært assosiert med en stor variasjon av ulike typer mikrober i tarmmikrobiomet. Hvilke krefttyper som er vanlige og progresjonen av disse sykdommen er forskjellig mellom barn og voksne. Forskjeller finner man også i sammensetningen av tarmmikrobiomet, hvor mikrobiomet har vist seg å være mer dynamisk hos barn, spesielt de første årene.

Mikrober i tarmen påvirker hvordan immunforsvaret modnes i de tidlige barneårene. Hos barn er det observert endringer i tarmmikrobiomet ved kreftdiagnose og under behandling, noe som muligens kan påvirke progresjon av sykdom. Endringer i tarmens mikrobielle samfunn og dets metabolitter kan også hindre kreftbehandling ved å forstyrre kjemoterapeutisk stoffskifte og tilgjengelighet.

Gjennom dette prosjektet vil vi kombinerer ressursene fra Den Norske Barnekreftbiobanken (NBB) med vår ekspertise innen pediatrisk mikrobiomforskning til å beskrive for tiden ukjente, faktorer som påvirker kreftpatogenesen. Vi vil ved hjelp av moderne molekylære metoder (en multi-omisk tilnærming) studere spesifikke mikroorganismer og metabolittprodukter som kan modulere kreft og terapi hos barn og i tillegg lete etter klinisk relevante mikrobiombaserte biomarkører for diagnostisering og behandling av kreft hos barn.

Dette prosjektet skal øke forståelsen av den mulige betydningen av mikrobiomet i utviklingen og behandlingen av kreft samtidig som at det vil kunne bidra til en mer målrettet strategi for kreftbehandling hos barn i nær framtid.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit