Gi gave

Forskningstildeling 2019

Ytterlighetene er fra svært aggressive svulster med dårlige prognose til lavgradlige svulster som kan kureres ved kirurgi.

Det er nødvendig å levere diagnostisk molekylær informasjon for alle barn i Norge med alvorlig hjernekreft for at de kan inkluderes i pågående internasjonale behandlingsstudier.

Prosjektet har etablert et nettverk sammen med alle nevropatologer i Norge for å fremme rask diagnostikk for alle barn i Norge. Oslo hjernekreftsenter hos barn får tilsendt vevsprøver fra alle hjernetumorer fra alle regioner rett etter operasjon, for å bestemme diagnosen og levere spesielle immunhistologiske markører, e.g. H3.3 K27M mutasjonsanalyser.

For å delta i de pågående internasjonale studier i Europa (som for eksempel SIOP PNET 5-V12) ønskes det å etablere et system sammen med barnekreftbiobanken i Oslo hvor det leveres sekvenseringsdata på alle nødvendige gener for terapistratifisering så snart som mulig. Denne informasjonen kan benyttes for å bestemme tumorentiteten, bestemme beste terapiopsjoner og for å delta i de pågående og planlagte internasjonale behandlingsstudier.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Ved å gi en gave, gir du barn og familier rammet av kreft, gylne øyeblikk og hjelp i en sårbar og vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder og kommer nærmere drømmen om at alle barn skal overleve kreft. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit