Gi gave

Forskningstildeling 2019

Ytterlighetene er fra svært aggressive svulster med dårlige prognose til lavgradlige svulster som kan kureres ved kirurgi.

Det er nødvendig å levere diagnostisk molekylær informasjon for alle barn i Norge med alvorlig hjernekreft for at de kan inkluderes i pågående internasjonale behandlingsstudier.

Prosjektet har etablert et nettverk sammen med alle nevropatologer i Norge for å fremme rask diagnostikk for alle barn i Norge. Oslo hjernekreftsenter hos barn får tilsendt vevsprøver fra alle hjernetumorer fra alle regioner rett etter operasjon, for å bestemme diagnosen og levere spesielle immunhistologiske markører, e.g. H3.3 K27M mutasjonsanalyser.

For å delta i de pågående internasjonale studier i Europa (som for eksempel SIOP PNET 5-V12) ønskes det å etablere et system sammen med barnekreftbiobanken i Oslo hvor det leveres sekvenseringsdata på alle nødvendige gener for terapistratifisering så snart som mulig. Denne informasjonen kan benyttes for å bestemme tumorentiteten, bestemme beste terapiopsjoner og for å delta i de pågående og planlagte internasjonale behandlingsstudier.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit