Gi gave

Forskningstildeling 2019

Pasienter som er med i slike studier får behandling med nye legemidler 6–7 år før andre pasienter. I Europa finnes det et forskningsnettverk (ITCC) som utvikler ny behandling for barn og ungdom med kreft.

ITCC står for «Innovative Therapies for Children with Cancer». Utviklingen av ny kreftbehandling skjer i samarbeid med myndighetene, industrien, pasientene og de foresatte. Nettverkets mål er at innen 2020 skal mer enn halvparten av alle barn og ungdom som får tilbakefall av kreft, få tilbud om å være med i minst én utprøvende studie.

 ITCC-nettverket godkjenner kliniske forskningsposter som innfrir de kravene nettverket har satt for å kunne gjennomføre kliniske studier med kreftsyke barn og ungdommer på en god måte. I Norden finnes det allerede fire sentre, i København, Tampere, Gøteborg og Stockholm, som har slik godkjenning. De aller fleste studier for utprøving av nye kreftlegemidler legges til sentre med ITCC-godkjenning, for det borger for god kvalitet. I Norge finnes det allerede to gode kliniske forskningsposter som har spesialisert seg på å kjøre kliniske studier med barn og ungdom. Prosjektet ønsker at Klinisk forskningspost for barn og ungdom ved Haukeland universitetssykehus og Oslo universitetssykehus skal få ITCC-godkjenning.

Det er på tide at Norge får ITCC-godkjenning slik at barn og ungdom kan få tidlig tilgang til behandling med nye kreftlegemidler i Norge. Dette vil også føre til at norske barnekreftleger og sykepleiere får tidlig erfaring med ny kreftbehandling, noe som igjen vil komme enda flere kreftpasienter til gode.

Støtten på kroner 800 000 skal brukes til å utforme en søknad om å bli ITCC-godkjent og skal fordeles mellom Haukeland universitetssykehus og Oslo universitetssykehus.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit