Gi gave

Lyser ut 30 millioner til forskning på barnekreft

Forskningsmidler

– Forskning på barnekreft har fått et viktig løft. Barnekreftforeningen har de siste årene gitt store summer til livsviktig kreftforskning. Vi er svært glade for at vi også høsten 2020 kan lyse ut et betydelig beløp til forskning på barnekreft i Norge, sierdaglig leder i Barnekreftforeningen, Trine Nicolaysen.

Forskning på barnekreft er et lavt prioritert område i Norge, og vi ligger langt etter våre naboland. Barnekreftforeningen jobber hele året med å samle inn penger til forskning på barnekreft.

– Engasjerte innsamlere og partnere, som brenner for saken vår, har hatt stor betydning for at vi kan støtte barnekreftforskning. Takket være dere har vi etter hvert blitt en betydelig bidragsyter inn mot det norske fagmiljøet som forsker på barnekreft, sier Nicolaysen. 

Siden 2017 har Barnekreftforeningen delt ut 90 millioner til barnekreftforskning og vi ønsker å være en aktiv pådriver til enda mer forskning innen dette viktige område.

Barnekreftforeningen håper å få inn mange gode søknader

Barnekreftforeningen støtter relevante norske barneonkologiske forskningsprosjekter hvor resultatene forventes å komme norske barn til gode.

Vi er svært glade for å kunne lyse ut en så betydelig sum med forskningsmidler til fagmiljøet i Norge

Britt Ingunn Wee Sævig, Fagsjef i Barnekreftforeningen

Forskning på barnekreft er et møysommelig arbeid, og forskning løser dessverre ikke kreftgåten over natten. Barnekreft er heller ikke én diagnose og som voksne, får også barn flere forskjellige typer kreft. Det kan være svært sjeldne kreftformer som gjerne kun 1 til 3 barn blir rammet av pr år.

– Dette er et komplekst område, og Barnekreftforeningen og fagmiljøene ved sykehusene har alltid hatt et godt samarbeid.  Vi er svært glade for å kunne lyse ut en så betydelig sum med forskningsmidler til fagmiljøet i Norge, og håper vi får inn mange gode søknader, sier fagsjef i Barnekreftforeningen, Britt Ingunn Wee Sævig.

Økt fokus på studiesykepleiere

Norges deltakelse i internasjonale studier krever dedikert personale for gjennomføring, dokumentasjon og registrering. Kravene blir stadig strengere, og uten studiesykepleiere er ikke norsk deltakelse i de internasjonale studiene mulig. Derfor bidrar Barnekreftforeningen også med forskningsmidler til denne viktige gruppen.

– Vi ser frem til å bidra med flere midler slik at studiesykepleiere ved de fire behandlingsansvarlige universitetssykehusene i Norge blir styrket. Denne gruppen av sykepleiere er helt nødvendig for å bygge infrastruktur, og for at forskningsprosjekter skal kunne gjennomføres, sier Britt Ingunn Wee Sævig.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit