Gi gave

Gi glede i sommer

Ferie med mening Ferie med mening

Å planlegge ferie når et barn i familien har kreft er ikke lett. Det er vanskelig å vite hva behandlingen vil kreve av sykehusopphold, eller hvilken form barnet vil være i noen måneder frem i tid. Familiene kan ikke reise bort som andre.

«Det er de øyeblikkene han har det så gøy, at han nesten glemmer at han har det vondt»

Derfor er Ferie med mening et utrolig viktig trivselstiltak for familiene. Her tas det hensyn til sykdommen, men sykdommen er ikke i fokus. Ferie med mening er et avbrekk for både barn og foreldre, der de kan dele fine opplevelser og skape gode minner med andre i samme situasjon. På Ferie med mening blir hele familien gjort stas på, og en får gode ferieopplevelser i trygge omgivelser.

Ferie med Mening er et av flere trivselstiltak Barnekreftforeningen tilbyr familier til barn som er under kreftbehandling, eller som nettopp har avsluttet behandlingen.

Takket være deg som gir en gave til Barnekreftforeningen, kan vi sammen gi familier som er rammet av barnekreft støtte og tilbud i en vanskelig tid. Gi glede i sommer.

«På ferie med mening er man ikke annerledes selv om man er syk»

Om Ferie med mening

Ferie med mening er en ukelang samling som arrangeres fire steder i Norge fordelt over Øst, Vest, Midt og Nord.

Deles i grupper
Ferie med mening er en sjelden anledning til å ha barn og ungdom under kreftbehandling i gruppe med hverandre, og søsken i gruppe med søsken. Foreldre tilbys foredrag av fagpersoner, og egne samtalegrupper.

Faglig innhold
Det faglige innholdet kan være foredrag for foreldre fra barneonkolog, foredrag om kriser og mestring, og samtaler med psykolog der de kan ta opp spørsmål og problemer som alvorlig sykdom bringer med seg for hele familien.

Basert på frivillighet
Ferie med mening drives av Barnekreftforeningen sine tillitsvalgte, likepersoner og frivillige. Samlingen hadde ikke vært mulig å gjennomføre hvis ikke Barnekreftforeningen sine fylkesforeninger samarbeidet om dette.

Innsamlet hittil:

6 955 kroner

Gave - Ferie Med Mening

Skattefradrag krever personnummer